Trang chủ Tin tức - Sự kiện TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ
CÁC CHUYÊN MỤC
Tài nguyên ngoàiLượt truy cập
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000917147
TIN TỨC - SỰ KIỆN
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CỦA NHÀ TRƯỜNG THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP
15.09.2016 16:03

Xem hình
Trước hết phải khẳng định rõ, Nhà giáo giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giảng dạy cũng như công cuộc đổi mới GD&ĐT, chính họ là những người thực thi công cuộc đổi mới. Nếu họ không có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ thì vô tình họ sẽ trở thành lực cản cho mọi công việc từ giảng dạy cho đến mọi hoạt động khác. Trong khi đó, phát triển một đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn chất lượng, đủ về số lượng và đồng bộ về trình độ cho các cấp học là một việc rất khó khăn và phải thực hiện quyết liệt trong nhiều năm mới có được.

I/ Đánh giá thực trạng
  Trường THCS&THPT Trung Hóa, một trong những trường mới thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn chưa đáp ứng tốt cho viêc dạy và học. Trường đóng trên địa bàn miền núi, rẻo cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, đại đa số con em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, thiếu sự quan tâm động viên của gia đình, nguy cơ bỏ học để kiếm kế sinh nhai ngày một nhiều nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của Thầy, Cô và bạn bè. Năm học 2015-2016 kết quả xếp loại hai mặt đối với học sinh: Loại giỏi chiếm tỷ lệ 5.5%, loại khá chiếm tỷ lệ 25%, loại trung bình chiếm tỷ lệ 49.7%, loại yếu chiếm tỷ lệ 19.5%, loại kém chiếm tỷ lệ 0.3%. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 04 giải; 03 giải về NCKH; 04 giải về TDTT. Kết quả như trên, phần nào đánh giá được chất lượng đội ngũ đối với công tác giảng dạy hiện nay của nhà trường.
      Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy là 40 người, trong đó giáo viên nữ 26 người chiếm tỷ lệ 65%. Về trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn; trên chuẩn 7,5%. Trong từng năm học nhà trường luôn thực hiện tốt công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo đúng quy trình hướng dẫn, qua đánh giá giúp đội ngũ có hướng phát huy tốt những mặt mạnh đồng thời cũng rút ra được những mặt tồn tại của từng cá nhân. Chất lượng sau khi đánh giá theo chuẩn: Xếp loại xuất sắc 12,5%, khá 70%, trung bình 17,5%. Đánh giá xếp loại theo Nghị định 56 hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 giáo viên, hoàn thành nhiệm vụ 34 giáo viên. Đối với nhân viên có 05 người nhưng có 02 nhân viên bố trí không đúng trình độ đào tạo đó là nhân viên Thiết bị và nhân viên Văn phòng. Với trình độ chuyên môn đã đạt chuẩn nhưng hầu hết giáo viên mới ra trường nên quá trình tổ chức các hoạt động, đầu tư đồ dùng dạy học, thiết kế bài giảng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là tư tưởng ngại khổ hay kêu ca, hay biện minh, bảo thủ đưa ra nhiều lý do khi không hoàn thành được các nội dung công việc. Một thực tế mà nhà trường khó giải quyết khi số giáo viên trước đây được đào tạo bậc Cao đẳng sau khi đào tạo để nâng cao lại không đi theo chuyên ngành mà trước đó đã đào tạo nên khi có bằng Đại học bố trí theo trình độ chuyên môn cao nhất lại không đủ kiến thức chuyên môn để giảng dạy. Vấn đề đặt ra là nếu đào tạo lại hoặc bồi dưỡng nâng cao thì số giáo viên này sẽ đào tạo theo chuyên ngành nào cho phù hợp và xác định vị trí việc làm của những giáo viên này như thế nào cho đúng người, đúng việc?
        Bên cạnh đó còn có thêm một khó khăn nữa mà các trường vùng miền núi thường hay gặp phải là vấn đề đào tạo ra nhưng không được sử dụng lâu dài do giáo viên xin thuyên chuyển, dẫn đến một bất cập là tỷ lệ giáo viên trên chuẩn luôn ở tỷ lệ thấp, chất xám không được sử dụng khi nhà trường bỏ kinh phí ra để hỗ trợ cho đào tạo của giáo viên. Nhà trường cũng đã có quy hoạch rất cụ thể trong công tác đào tạo trong đó chỉ rõ việc ưu tiên trước hết cho giáo viên đã công tác lâu năm và công tác lâu dài tại trường. Nhưng giữa quy hoạch và thực hiện cũng lại là khoảng cách vì những người công tác lâu dài tại trường thì lại chưa có điều kiện để tham gia đào tạo trên chuẩn, số giáo viên trẻ mới ra trường có điều kiện xin đi đào tạo thì bắt buộc nhà trường phải cho đi, nhưng khi về được 1 đến 2 năm lại xin chuyển.
    Trước tình hình thực trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên như đã nêu trên.; nhiệm vụ xây dựng nâng cao công tác quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là một quá trình lâu dài và thường xuyên liên tục, được thực hiện bởi không chỉ cán bộ quản lý nhà trường mà còn cả cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục quan tâm chỉ đạo và các cấp, các ngành khác, phụ huynh học sinh trong nhà trường hỗ trợ. Về phía nhà trường trong năm học 2016 -2017 và những năm tiếp theo chúng tôi sẽ tập trung thực hiện một số biện pháp sau đây:
 II/ Một số biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ
      Thứ nhất: Phân loại, sắp xếp, bố trí đội ngũ 
     Xưa nay, làm bất cứ việc gì con người ta cũng chú ý vào 3 yếu tố cực kỳ quan trọng: Thiên thời, địa lợi, và đặc biệt nhân hòa. Đúng vậy, con người là trung tâm của vũ trụ, thành công hay thất bại đều do con người mà ra. Con người là tổng hợp các mối quan hệ của xã hội vì thế con người có đầy đủ những mặt xấu, hay tốt, cái quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một cách tích cực và hạn chế mặt tiêu cực muốn làm điều đó việc đầu tiên ta phải hiểu được giáo viên, nắm bắt được khả năng, năng lực của từng giáo viên, nếu chúng ta làm tốt việc này sẽ giúp cho công quản lý và phân công nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp.
     Việc phân loại giáo viên một cách chính xác không phải là việc làm đơn giản. Người cán bộ quản lý phải có bản lĩnh chính trị rõ ràng, thêm vào đó phải có đội ngũ tham mưu tích cực đó là các giáo viên Tổ trưởng chuyên môn những người có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để cùng với Hiệu trưởng thực hiện chức năng đánh giá xếp loại giáo viên theo đúng quy định. Khi xác định đúng khả năng, năng lực của giáo viên chúng ta mới có sự phân công việc đúng người, đúng việc. Chính sự phân công phù hợp và giao nhiệm vụ rõ ràng sẽ khiến mỗi người tự mình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không dựa dẫm hoặc tị nạnh cho ai. Từ đó phát huy được tinh thần tự lực, phát triển những mặt mạnh, hạn chế mặt yếu để hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ đáp ứng tốt công việc. Đây là một biện pháp quan trọng dẫn dắt đến nhiều thành công trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường.
    Thứ hai: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
    Xác định rõ mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú ý bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, hướng đến thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ, đối với giáo viên tham gia đào tạo trên chuẩn trường sẽ căn cứ vào quy hoạch để cắt cử cho giáo viên tham gia học tập. Ưu tiên những người phục vụ lâu dài tại trường với quan điểm cho đi đào tạo về để phục vụ chứ không phải là để thuyên chuyển. Đây là một áp lực lớn cần phải có sự giúp đỡ, chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Theo kế hoạch mỗi năm ít nhất 01 giáo viên được cử đi học trên chuẩn.
    Thứ ba: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
  Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng năm học. Nhà trường cần xác định các nội dung, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Từng nội dung được cụ thể hóa và phân định theo học kỳ, tháng, những nội dung nào thuộc nhiệm vụ của BGH, nội dung nào thuộc tổ chuyên môn và của cá nhân. Trong năm học 2016-2017 nhà trường sẽ cho giáo viên đăng ký để mở 02 lớp bồi dưỡng thêm về kỹ năng Tin học nâng cao và tiếng Anh cơ bản. Giao cho giáo viên môn Anh văn và môn Tin học xây dựng chương trình để lên lớp giảng dạy. 
      Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các qui định của ngành, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính quyền, ngành các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức chuyên đề, thao giảng, tham quan học tập, thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên với yêu cầu không hình thức, giáo viên yếu vấn đề gì thì lựa chọn để tự bồi dưỡng, qua bồi dưỡng để áp dụng trên lớp đảm bảo các yêu cầu đổi mới công tác gảng dạy và đánh giá học sinh. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí . Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.
   Thứ tư: Đổi mới công tác quản lí giáo dục
  Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng tự chủ cho các tổ chuyên môn; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong nhà trường, khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cho đến tổ chuyên môn. Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT. Thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học…
   Thứ năm: Chăm lo đời sống cho đội ngũ
    Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước, tất cả GV, NV ngoài biên chế Nhà nước đều được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Quan tâm đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ giáo viên là yếu tố cần thiết đây là một trong những vấn đề mà quan trọng là nguồn động viên tinh thần rất lớn với giáo viên để họ yên tâm công tác, sẵn sàng phục vụ lâu dài cho nhà trường.
     Trên đây là thực trạng về đội ngũ giáo viên và một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường mà bản thân tôi xin được chia sẻ. Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường nói riêng và Giáo dục Đào tạo nói chung trong xu thế đổi mới.
                                                                                        
                                                                                          Người viết
                                                                                      Cao Thanh Ninh
                                                                                   Hiệu trưởng nhà trường(Theo Cao Thanh Ninh) Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 
Những bản tin khác:  Tìm kiếm
Tìm kiếm trên Site:
Tìm kiếm Google

  Văn bản
 VAI TRÒ CỦA TRÒ CHƠI TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
 PCGD HK II
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂHM HỌC 2017 - 2018
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

  Các mẩu hồ sơ
 TKB HỌC KỲ 2 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/1/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/11/2017
 THOI KHOA BIEU THUC HIEN TU NGAY 23/10/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 9/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/10/2016

  Tin nổi bật
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS-THPT TRUNG HÓA LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 22/12/2017
HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017- ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA
KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Những hình ảnh về ngoại khóa
Những hình ảnh về buổi tọa đàm ngày 20/11/2017
HỌC SINH NGHÈO

  Hình ảnh

Cơ quan chủ Quản : Trường THCS & THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.572002. Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn