Trang chủ Tin tức - Sự kiện TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ
CÁC CHUYÊN MỤC
Tài nguyên ngoàiLượt truy cập
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000917145
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014- 2015
10.10.2014 12:20

Xem hình
Căn cứ công văn số 1660/SGDĐT-GDTrH, ngày 14/9/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
Ban Chuyên môn xây dựng Quy chế chuyên môn trong năm học 2014-2015 như sau:

 1. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Dạy đủ số tiết theo quy định, dạy đúng theo khung phân phối chương trình và các văn bản hướng dẫn bổ sung. Không dạy gộp hoặc cắt xén chương trình. Dạy theo đúng thời khoá biểu; chú ý đến các giờ thực hành, ngoại khoá, dạy từng chủ đề tự chọn (chủ đề bám sát)

- Thực hiện đúng sự chỉ đạo của Bộ, Sở về dạy tự chọn, HN - DN, HĐNGLL và được thực hiện, đánh giá như hoạt động chuyên môn. 

- Mỗi tổ CM trong một học kì phải tổ chức ít nhất 01 tiết dạy theo hướng “Nghiên cứu bài học”. 

- Mỗi tổ CM trong một học kì phải xây dựng và tổ chức thực hiện ít nhất 01 chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Hồ sơ cá nhân: 

1. Giáo án: Giáo án dạy chính khoá, giáo án ôn thi tốt nghiệp, giáo án BDHSG, PĐHSY, giáo án tự chọn, HN, HĐGDNGLL, nghề…

         2. Sổ dự giờ. 

3. Sổ ghi chép.

4. Sổ điểm cá nhân

5. Các kế hoạch cá nhân: (Gồm tất cả các kế hoạch liên quan đến phần  hành đảm nhiệm).

6. Phân phối chương trình.

7. Lịch báo giảng.

         Hồ sơ lớp:

1. Sổ đầu bài

2. Sổ chủ nhiệm.

3. Sổ điểm 

4. Sổ biên bản lớp (gồm tất cả các biên bản liên quan đến hoạt động lớp)

5. Sơ đồ chổ ngồi. ( Chỉ sử dụng trên lớp)

Hồ sơ tổ CM: Theo sự thống nhất của các TTCM.

 2. SOẠN GIÁO ÁN                                                                                                                                                              

- Giáo án ký duyệt vào thứ 2 hàng tuần.

 - Soạn đầy đủ số tiết theo PPCT, trên tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, phù hợp với chuẩn KT-KN. Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp. Thể hiện rõ dung lượng kiến thức cho từng lớp, từng đối tượng học sinh.  

- Các tiết dạy phải được đánh số thứ tự từ tiết 01 đến tiết cuối cùng theo PPCT của năm học và ghi rõ ngày soạn.

 - Những bài có từ 02 tiết trở lên phải thực hiện theo đúng PPCT của tổ đã thống nhất tách tiết. Mỗi tiết dạy phải có mục tiêu bài học riêng ( trừ bộ môn văn). 

- Các tiết TN-TH có sử dụng thiết bị phải được chuẩn bị trước ít nhất 01 ngày.

 - Khuyến khích giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như soạn giáo án in, sử dụng giáo án điện tử.  

2. DẠY TRÊN LỚP

 - Chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp. 

- Nghiêm cấm việc dạy không có giáo án.

 - Không tự tiện đổi tiết, ra vào lớp đúng hiệu lệnh trống, nghiêm cấm việc bỏ giờ, bỏ tiết. 

- Việc xin nghỉ thực hiện theo Chỉ thị số 01 ngày 05 tháng 8 năm 2013 của BGH. Khi nhờ dạy thay phải có giáo án cho người dạy thay.

 - Tác phong nghiêm túc, trang phục theo quy định của nhà trường, xưng hô mô phạm, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không có mùi bia, rượu trong quá trình giảng dạy. 

- Quản lý tốt học sinh khi giảng dạy, điểm danh, ghi tên HS vắng từng tiết vào sổ đầu bài.

 - Hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định.  

- Các tiết TH nếu vì lý do không có thiết bị, không thực hiện được mà chuyển đổi sang học nội dung khác thì phải ghi rõ vào lịch báo giảng, sổ đầu bài.

 3. KIỂM TRA, CHO ĐIỂM, TÍNH ĐIỂM VÀO ĐIỂM 

   -  Số lần kiểm tra thường xuyên theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra định kì theo PPCT.

  - Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho học sinh. Bài kiểm tra thường xuyên trả sau 7 ngày, bài kiểm tra định kì trả sau 10 ngày.Riêng bài tập làm văn, môn Anh văn trả theo phân phối của ch­ương trình. Sau khi trả bài giáo viên thu lại và lưu giữ bài kiểm tra cẩn thận ( Bài 15 phút lưu giữ 6 tháng, bài kiểm tra 1 tiết trở lên lưu giữ 1 năm) 

- Học sinh nào không tham gia kiểm tra thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh.

 - Vào điểm phải tuyệt đối chính xác, sạch sẽ, nếu sai phải sửa đúng quy chế, vào điểm bằng bút bi màu xanh. 

- Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra.

 4. SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Sử dụng đồ dùng đầy đủ đối với những môn, những tiết có trong PPCT.

- Khuyến khích các tiết dạy sử dụng máy chiếu. Phát huy việc sử dụng bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ, phiếu học tập. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

 - Cán bộ phụ trách đồ dùng phải có lịch cụ thể để sắp xếp cho giáo viên mượn trả theo đúng quy định. Giáo viên thường xuyên trao đổi giúp đỡ nhau về việc sử dụng đồ dùng thí nghiệm, cần dành đủ thời gian cho việc chuẩn bị nghiên cứu cách sử dụng đồ dùng, thí nghiệm tránh sai sót trong quá trình dạy trên lớp. 

- Giáo viên sử dụng đồ dùng phải có kế hoạch đăng kí sử dụng, có ý thức bảo quản, tránh để xảy ra hư hỏng mất mát (trong tiết dạy có đồ dùng mà giáo viên không sử dụng khi được kiểm tra tiết dạy đó không được đánh giá xếp loại).

 - GV giảng dạy phải chịu trách nhiệm về an toàn thiết bị thí nghiệm, TBDH trong và sau tiết dạy, nếu mất mát, hư hỏng phải lập biên bản tại chổ và báo cáo cho Hiệu trưởng hướng xử lý. 

5. CHẾ ĐỘ DỰ GIỜ

 - Số tiết dự giờ phụ thuộc vào số lượng giáo viên trong tổ chuyên môn, đảm bảo ít nhất 2 tiết/ GV/Tổ ( không kể các tiết thao giảng, hội giảng ở cấp trường trở lên).  

- Trong các đợt thao giảng, hội giảng cấp trương tất cả các GV không có giờ phải đến dự.

 - Xếp loại tiết dạy bám sát vào các tiêu chí. Chỉ xếp loại trong cùng chuyên môn, trường hợp khác chuyên môn chỉ nhận xét ưu điểm, hạn chế (trừ các tiết dự giờ theo phương pháp “nghiên cứu bài học”: chỉ đánh giá cách học của HS). 

- Tổ chức dự giờ, thao giảng cấp tổ CM, nhóm CM phải thực hiện theo hướng dẫn số 220 ngày 4/2/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình.

 - Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy nghiêm túc. 

6. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 - Duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt chuyên môn 2 buổi /tháng.  

- Khi sinh hoạt chuyên môn phải nghiêm túc, phải ghi chép đầy đủ, có tinh thần xây dựng  

 - Nội dung họp CM được đổi mới theo hướng tăng cường hội thảo, thiết kế xây dựng các bài khó, tổ chức xây dựng các bài dạy theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng các chủ đề dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. 

7. THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ, NGOẠI KHOÁ, VIẾT SKKN

 - Tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo kế hoạch: các chuyên đề phải mang tính lý luận gắn liền với thực tế một cách chặt chẽ nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy, tập trung vào việc đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng toàn diện. Chuyên đề tập trung vào 2 mảng: PPGD - ND giảng dạy cụ thể, giáo dục HS. 

- Các tổ chuyên môn phải đăng ký, xây dựng kế hoạch chuyên đề ngoại khoá ngay từ đầu năm. GV tham gia 100%.

 - Ngoại khoá: các tổ chuyên môn thực hiện các buổi ngoại khoá có hiệu quả để tạo nên phong trào học tập sâu rộng trong HS toàn trường. 

- Các giờ ngoại khoá phải có kế hoạch, chuẩn bị nội dung và hình thức chu đáo.

 - Viết SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm được được đăng kí và thực hiện theo kế hoạch của tổ CM. 

8. QUY ĐỊNH XẾP LOẠI TIẾT HỌC, GHI SỔ ĐẦU BÀI, ĐIỂM DANH HS

 - GVCN có trách nhiệm phân công HS trong lớp ghi sổ đầu bài các mục theo QĐ. Giữ sổ sạch đẹp, cuối giờ mỗi giờ học GV bộ môn nhận xét đánh giá xếp loại, HS vắng... Cuối tuần GVCN kiểm tra nhận xét và kí xác nhận và nộp cho Đ/c BGH phụ trách khối, lớp để chốt sổ. 

- Xếp loại giờ học phải công bằng khách quan, lời phê phải rõ ràng, không được phê tắt.

 9. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

  Thực hiện theo thông tư 28/2009/TT-BG ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo:

 -  Mỗi CBQL-GV, mỗi năm phải thực hiện làm việc 42 tuần: 

  trong đó: + hoạt động giáo dục: 37 tuần.

                  + Học tập, bồi dưỡng: 3 tuần 

                 + Chuẩn bị năm học mới: 01 tuần

                   + Tổng kết năm học 01 tuần  

- Số tiết tính định mức của một GV = (Số tiết thực dạy + Số tiết kiêm nhiệm + Số tiết dạy thay cho người đi công tác)

 -  Định mức số tiết của GV giảng dạy cả 2 cấp:  37 tuần x 17tiết = 629 tiết/năm. 

-  Định mức số tiết của GV giảng dạy khối cấp 2: 37 tuần x 19tiết = 703 tiết/năm.

 -  Định mức tiết dạy của đối tượng nữ có con nhỏ dưới 12 tháng thực hiện theo các quy định hiện hành.  

  

                                                                       TM/ BAN CHUYÊN MÔN

                                                                                 TRƯỞNG BAN 

  

                                                                                     Nguyễn Văn Đông

 

 

 


(Theo BCM) Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 
Những bản tin khác:  Tìm kiếm
Tìm kiếm trên Site:
Tìm kiếm Google

  Văn bản
 VAI TRÒ CỦA TRÒ CHƠI TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
 PCGD HK II
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂHM HỌC 2017 - 2018
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

  Các mẩu hồ sơ
 TKB HỌC KỲ 2 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/1/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/11/2017
 THOI KHOA BIEU THUC HIEN TU NGAY 23/10/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 9/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/10/2016

  Tin nổi bật
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS-THPT TRUNG HÓA LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 22/12/2017
HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017- ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA
KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Những hình ảnh về ngoại khóa
Những hình ảnh về buổi tọa đàm ngày 20/11/2017
HỌC SINH NGHÈO

  Hình ảnh

Cơ quan chủ Quản : Trường THCS & THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.572002. Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn