Trang chủ Tin tức - Sự kiện TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ
CÁC CHUYÊN MỤC
Tài nguyên ngoàiLượt truy cập
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000858779
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2014 - 2015
30.09.2014 15:15

Xem hình
BCH Đoàn trường NK 2014-2015
- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2015 ngày 25 tháng 9 năm 2013.
- Căn cứ tình hình và nhiệm vụ cụ thể về công tác Đoàn- Hội- Đội năm học 2014-2015 của BTV Huyện đoàn Minh Hóa.
BCH Đoàn trường THCS & THPT Trung Hóa nhiệm kỳ 2014-2015 đề ra quy chế hoạt động như sau:

 

     HUYỆN ĐOÀN MINH HÓA                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 BCH TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA 

                                      ***           Trung Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2014

  QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG  

NHIỆM KỲ 2014 - 2015

  

      - Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

       - Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2014-2015 ngày 25 tháng 9 năm 2013. 

      - Căn cứ tình hình và nhiệm vụ cụ thể về công tác Đoàn- Hội- Đội năm học 2014-2015 của BTV Huyện đoàn Minh Hóa.

         BCH Đoàn trường THCS & THPT Trung Hóa nhiệm kỳ 2014-2015 đề ra  quy chế hoạt động như sau: 

A. Nhiệm vụ chung

 I. Ban Thường vụ 

- BTV chịu trách nhiệm trước Chi bộ và BTV Huyện đoàn về các nội dung hoạt động của Đoàn trường.

      - Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động trong phạm vi của Đoàn thanh niên.  

- Lập kế hoạch và chỉ đạo BCH Đoàn trường, các chi đoàn thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường lần thứ XI đã đề ra.

      - Làm tốt công tác đối nội, đối ngoại, đoàn kết nội bộ, làm hạt nhân tập hợp ĐVTTN tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. 

II. Ban chấp hành

     BCH Đoàn trường hoạt động phải đảm bảo theo đúng Điều lệ Đoàn. Xây dựng tổ chức vững mạnh, kỉ luật chặt chẽ, phát huy tính dân chủ, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đoàn cấp trên.   

1. Nhiệm vụ của các thành viên trong BCH

      - Các thành viên trong BCH được phân công phụ trách các mặt hoạt động cụ thể, cùng tham gia bàn bạc công việc và chủ động trong các hoạt động của Đoàn trường khi được giao nhiệm vụ.  

- Chịu trách nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà BCH Đoàn trường giao cho.

     - Trực tiếp lập kế hoạch,thiết kế chương trình, dự trù kinh phí, quản lý và hoàn thành kế hoạch của các phong trào do mình phụ trách trình lên BCH để BCH, BTV quyết định và triển khai thực hiện. 

- Tham gia phát hiện và xử lý các trường hợp  ĐVTN vi phạm các quy định của Đoàn và nội quy nhà trường. Họp xét và quyết định khen thưởng thi đua cho các tập thể và cá nhân vào cuối các đợt thi đua, cuối học kỳ và cuối năm học; tham gia xét và quyết định kỉ luật các cá nhân và tập thể khi có các vi phạm xảy ra.

 2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên: 

2.1. Đ/c Nguyễn Duy Khánh - Bí thư :

  Chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ, Đoàn cấp trên về công tác Đoàn trong nhà trường 

- Phụ trách chung công việc của BCH Đoàn trường, quán xuyến các mặt công tác của Đoàn trường

     - Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của BTV, BCH Đoàn trường 

- Trực tiếp phụ trách công tác đoàn vụ (hồ sơ sổ sách)

     - Phụ trách công tác tổ chức (làm tổ chức các Hội nghị, Đại hội, lễ kỉ niệmcủa Đoàn trường; tập trung học sinh, điều hành các giờ chào cờ đầu tuần và các hoạt động tập thể khác). 

- Phụ trách công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong nhà trường.

     - Phụ trách công tác thông tin báo cáo với Đoàn cấp trên. 

2.2. Đ/c Nguyễn Văn Quyết - Phó Bí thư  

     - Điều hành và giải quyết công việc của BCH khi được đ/c Bí thư ủy quyền; trực tiếp phụ trách công tác quản lí và giáo dục ĐVTN; công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật của Đoàn trường, chỉ đạo hoạt động của đội cờ đỏ, lên bảng tin hàng tuần. 

- Phụ trách xây dựng triển khai chương trình“Khi tôi 18”

     - Phụ trách công tác bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới; hồ sơ, sổ sách đoàn viên. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với đ/c Bí thư những vấn đề quan trọng. Giúp bí thư chuẩn bị nội dung trình BTV, BCH Đoàn trường trong các cuộc họp định kì, đột xuất.

     - Chỉ đạo công tác Đoàn của chi đoàn khối 10. 

2.3. Đ/c Trương Thị Thanh Tâm - UV BTV

     - Phụ trách công tác Hội LHTNVN của trường; Chi đoàn Giáo viên 

- Phụ trách công tác văn nghệ Đoàn trường: xây dựng “Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng; Đưa dân ca vào trường học”, xây dựng Đội văn nghệ Đoàn trường (xây dựng kế hoạc hoạt động cụ thể).

    - Phụ trách Đội xung kích, tình nguyện ATGT. 

- Chỉ đạo công tác Đoàn của các chi đoàn khối 12.

     - Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với BCH, BTV những giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào. 

- Thư ký BCH Đoàn trường.

     - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công. 

2.4. Đ/c Trần Văn Long - UV BCH

     - Phụ trách công tác xã hội, tình nguyện, vệ sinh môi trường. 

- Phụ trách loa máy nhà trường, chuẩn bị cho các buổi lễ khi nhà trường, Đoàn trường hoạt động.

     - Chỉ đạo công tác Đoàn của các chi đoàn khối 11. 

- Thành lập, duy trì và quản lí hoạt động các đội nhóm học tập; chỉ đạo tổ chức các cuộc thi kiến thức, các hoạt động ngoại khóa

     - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công. 

2.5. Đ/c Trương Thị Thuý Nga - UV BCH  

      - Phụ trách Chi đoàn 10A

      - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 

2.6. Đ/c Cao Thị Hồng Minh - UV BCH

      - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 

2.7. Đ/c Đinh Hiền Lương - UV BCH

     - Phụ trách chi đoàn 10C 

     - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công

 2.8. Đ/c Nguyễn Thị Hậu - UV BCH

     - Phụ trách chi đoàn 11A

     - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 

2.9. Đ/c Đinh Thị Xíu - UV BCH

      - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 

2.10. Đ/c Đinh Ngọc Bảo Châu - UV BCH

      - Phụ trách Chi đoàn 12B  

     - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công

 2.11. Đ/c Cao Thị Kim Dung - UVBCH

     - Phụ trách Chi đoàn 12A

      - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 

2.12. Đ/c Cao Thị Bảo Yến - UVBCH

      - Phụ trách Chi đoàn 12C  

     - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công

 2.13. Đ/c Đinh Minh Đức 

     - Phụ trách Chi đoàn 11C

     - Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hoặc Phó bí thư phân công 

II. Quy định hội họp

      BTV mỗi tuần họp một lần vào đầu tuần để thống nhất kế hoạch trong tuần và quyết định một số vấn đề quan trọng khác 

     - BCH mỗi tháng họp một lần để đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, vạch kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo và bàn bạc, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Thời gian họp tùy thuộc vào tình hình cụ thể của nhà trường nhưng thường họp vào cuối tháng ( có thông báo thời gian cụ thể ).

      - Ngoài thời gian họp thường kì khi có việc đột xuất BTV, BCH sẽ triệu tập cuộc họp bất thường để kịp thời giải quyết công việc. 

     - Đối với các công việc BCH bàn bạc, thảo luận dân chủ và Bí thư là người đưa ra phương án thực hiện.

 III. Quy định thu, chi tài chính

1. Quy định thu tài chính

        Chỉ được phép thu các loại quỹ quy định hoặc các loại quỹ khác khi được sự nhất trí của Chi bộ và Đoàn cấp trên. Phải có sổ thu, phiếu thu ghi rõ ngày tháng, có chữ kí của thủ quỹ và người nộp tiền. 

2. Quy định chi tài chính

      - Việc chi quỹ Đoàn- Đội, đoàn phí phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính ( phải có sổ chi, phiếu chi, hóa đơn, giấy đề nghị thanh toán...) 

     - Thủ quỹ chỉ chi khi có giấy đề nghị thanh toán do đồng chí Bí thư ký duyệt và phải ghi rõ ràng vào sổ chi, phiếu chi ( có chữ kí của chủ tài khoản, thủ quỹ và người nhận tiền, kèm theo hóa đơn chứng từ hợp lệ...)

      - Phải quyết toán công khai việc thu chi tài chính hàng tháng trong các cuộc họp của BCH Đoàn trường.   
 

               Nơi nhận                                                            T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 - Các đ/c trong BCH Đoàn trường                                            Bí thư
- BCH các Chi đoàn (để thực hiện)  

- Chi ủy chi bộ (để báo cáo) 

- BTV Huyện đoàn (để báo cáo) - BGH (để phối hợp)                Nguyễn Duy Khánh


(Theo BCH Đoàn trường) Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 
Những bản tin khác:  Tìm kiếm
Tìm kiếm trên Site:
Tìm kiếm Google

  Văn bản
 PCGD HK II
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂHM HỌC 2017 - 2018
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG
 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
 KẾ HOẠCH TẬP HUẤN GV TIẾNG ANH CỐT CÁN.

  Các mẩu hồ sơ
 TKB HỌC KỲ 2 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/1/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/11/2017
 THOI KHOA BIEU THUC HIEN TU NGAY 23/10/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 9/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/10/2016

  Tin nổi bật
Những hình ảnh về ngoại khóa
Những hình ảnh về buổi tọa đàm ngày 20/11/2017
HỌC SINH NGHÈO
Những hình ảnh về Lễ khai giảng năm học 2017-2018
LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌ 2016 -2017
Lịch thi Quốc gia năm 2017 chính thức.

  Hình ảnh

Cơ quan chủ Quản : Trường THCS & THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.572002. Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn