Trang chủ Tin tức - Sự kiện TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ
CÁC CHUYÊN MỤC
Tài nguyên ngoàiLượt truy cập
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000917655
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường lần thứ nhất - Năm hoc 2013 -2014
31.03.2014 13:31

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2015/SGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014;
Căn cứ kế hoạch năm học 2013 – 2104 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014 như sau:

KẾ HOẠCH

                                                                                   Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường lần thứ nhất 

      Năm học 2013 - 2014

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Mục đích.  - Công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. 

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên chuẩn bị cho thi GV dạy giỏi cấp tỉnh trong năm học 2014 – 2015 và những năm tiếp theo.

 2. Yêu cầu. 
  • Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục hiện hành của cấp THCS và cấp THPT. 
  •  
  • việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.  

II. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI.

          1. Môn thi. 

Gồm 10 môn: Ngữ văn, Lịch sử; Địa lý, GDCD, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Thể dục.

            2. Đối tượng và điều kiện dự thi.  

      a) Đối tượng:

                 Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường 

      b) điều kiện

                  - Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.  Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được tổ chuyên môn xác nhận. 

       - Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.

       III. SỐ LƯỢNG,  HỒ SƠ DỰ THI. 

1. Số lượng giáo viên dự thi.

              Mỗi tổ chuyên môn tuyển chọn không quá 01 giáo viên đăng ký tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cấp trường  năm học 2013 - 2014.  

2. Hồ sơ của cá nhân dự thi.

              Các TCM gửi hồ sơ về Ban chuyên môn chậm nhất là ngày 2/3/2013. Hồ sơ dự thi gồm: 

 - Danh sách  giáo viên đăng ký dự thi

              - Sáng kiến kinh nghiệm đã được tổ chuyên môn  nhận xét. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI.

              Giáo viên dự thi thực hiện 02 nội dung sau: 

a. Báo cáo SKKN. 

           -  Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. 

b. Phần thực hành.

             -Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm hoặc chỉ định.  

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  TỔ CHỨC HỘI THI.

             - Thời gian : Dự kiến từ  10/3/2014 đến  20/3/2014 

- Địa điểm: Trường THCS&THPT Trung Hóa

         VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU. 

1. Điểm sáng kiến kinh nghiệm

             - Tính theo thang điểm 10. 

- Mỗi SKKN của giáo viên dự thi phải được ít nhất 2 giám khảo chấm độc lập; trường hợp có sự chênh lệch điểm giữa 2 lần chấm, việc xử lý kết quả chấm được thực hiện như sau: Nếu điểm chênh lệch vượt quá 2,0 điểm, 2 giám khảo đã chấm bài thảo luận để thống nhất điểm. Nếu 2 giám khảo chấm lệch điểm nhau từ 2,5 điểm trở lên thì báo cáo với trưởng ban giám khảo xin ý kiến quyết định.

             2. Chấm điểm và xếp loại tiết thực hành. 

Đánh giá giờ dạy theo hướng dẫn số 10227/THPT ngày 11/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Tiết dạy được xếp loại Giỏi khi điểm trung bình của tất cả các giám khảo đạt 17-20 điểm, không có GK xếp loại TB; tiết dạy được xếp loại Khá khi điểm trung binh của tất cả các GK  đạt 13-16,5 điểm, không có GK xếp loại yếu.   

3. Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” và khen thưởng

               Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường cho những giáo viên dự thi đạt các yêu cầu sau đây: 

     - Sáng kiến kinh nghiệm đạt từ 6 điểm trở lên;

                  - Hai tiết thi thực hành trong đó phải có ít nhất 01 tiết được xếp loại Giỏi; 01 tiết xếp loại đạt từ Khá (điểm đánh giá từ 17 điểm trở lên) trở lên. 

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

                 1. Ban tổ chức gồm có: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cao Thanh Ninh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Đông

P-Hiệu trưởng

Phó ban, phụ trách CM THPT

3

Đinh Phan Thủy Yến

P-Hiệu trưởng

Phó ban, phụ trách CM THCS

4

Cao Hồng Định

P-Hiệu trưởng

Phó ban, phụ trách CSVC

5

Đinh Ngọc Trai

TTCM

Ban viên, phụ trách CNTT

6

Nguyễn Văn Quyết

GV Tin

Thư kí hội thi

 

       5. Ban giám khảo gồm có:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Cao Thanh Ninh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Đông

P-Hiệu trưởng

Uỷ viên

3

Đinh Phan Thủy Yến

P-Hiệu trưởng

Uỷ viên

4

Cao Hồng Định

P-Hiệu trưởng

Uỷ viên

5

Cao Thanh Hòa

TTCM

Uỷ viên

6

Thái Văn Bình

TTCM

Uỷ viên

7

Đinh Thị Giang

TTCM

Uỷ viên

8

Đinh Ngọc Trai

TTCM

Uỷ viên

9

Phan Văn Hoàn

TTCM

Uỷ viên

10

Trần Anh Sơn

TTCM

Uỷ viên

 

*Lưu ý:  Trong quá trình diễn ra hội thi, BTC có thể mời thêm GK trong các TCM hoặc các trường bạn.

 

VI. KINH PHÍ HỘI THI

 

- Kinh phí trao thưởng:

 

+ Giải nhất:                                         300.000 đồng.

 

+ Giảỉ nhì:                                          200.000 đồng

 

+ Giải ba:                                             100.000 đồng

 

- Hỗ trợ Ban tổ chức:           100.000 đồng/ người.

 

- Hỗ trợ Ban giám khảo:     150.000 đồng/ người

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014 của trường THCS&THPT Trung Hóa. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các Đ/C liên hệ tại BCM nhà trường.

 

                                                                                            Người lập kế hoạch

 

             Duyệt Hiệu trưởng                                                       P-Hiệu trưởng

 

                                   

 

                                                                                                                  Nguyễn Văn Đông

 
 

 

(Theo BGH) Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 
Những bản tin khác:  Tìm kiếm
Tìm kiếm trên Site:
Tìm kiếm Google

  Văn bản
 VAI TRÒ CỦA TRÒ CHƠI TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
 PCGD HK II
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂHM HỌC 2017 - 2018
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

  Các mẩu hồ sơ
 TKB HỌC KỲ 2 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/1/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/11/2017
 THOI KHOA BIEU THUC HIEN TU NGAY 23/10/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 9/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/10/2016

  Tin nổi bật
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS-THPT TRUNG HÓA LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 22/12/2017
HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017- ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA
KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Những hình ảnh về ngoại khóa
Những hình ảnh về buổi tọa đàm ngày 20/11/2017
HỌC SINH NGHÈO

  Hình ảnh

Cơ quan chủ Quản : Trường THCS & THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.572002. Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn