Trang chủ Tin tức - Sự kiện TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ
CÁC CHUYÊN MỤC
Tài nguyên ngoàiLượt truy cập
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000917655
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Quy chế chuyên môn năm học 2013-2014
29.10.2013 20:25

Xem hình
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013- 2014

Thực nhiệm vụ năm học 2013-2014 với chủ đề “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong đó chủ đề được xác định của trường THCS&THPT Trung Hoá là “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt cho học sinh. Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn”, hướng đến những tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 vào năm 2017.
Căn cứ công văn số 2015/SGDĐT-GDTrH, ngày 22/8/2013 của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Ban Chuyên môn xây dựng Quy chế chuyên môn trong năm học 2013-2014 như sau:

          SỞ GD - ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THCS&THPT TRUNG HÓA

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Trung Hóa, ngày 18 tháng 9  năm 2013

 

QUY CHẾ

CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013- 2014

 

          Thực nhiệm vụ năm học 2013-2014 với chủ đề “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong đó chủ đề được xác định của trường THCS&THPT Trung Hoá là “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt cho học sinh. Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn”, hướng đến những tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 vào năm 2017.

          Căn cứ công văn số 2015/SGDĐT-GDTrH, ngày 22/8/2013 của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014.

          Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Ban Chuyên môn xây dựng Quy chế chuyên môn trong năm học 2013-2014 như sau:

1. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Thực hiện đầy đủ những nội quy, quy chế chuyên môn: phải dạy đủ số tiết theo quy định, dạy đúng theo khung phân phối chương trình và các văn bản hướng dẫn bổ sung. Không dạy gộp hoặc cắt xén chương trình. Dạy theo đúng thời khoá biểu; chú ý đến các giờ thực hành, ngoại khoá, dạy từng chủ đề tự chọn (chủ đề bám sát).

- Thực hiện đúng sự chỉ đạo của Bộ, Sở về dạy tự chọn, HN - DN, HĐNGLL và được thực hiện, đánh giá như hoạt động chuyên môn.

- Mỗi GV phải giảng dạy ít nhất 02 tiết GA điện tử/1HK, 02 tiết phụ đạo học sinh yếu kém/tháng.

- Phải có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định:

Hồ sơ cá nhân:

1. Giáo án: Giáo án dạy chính khoá, giáo án ôn thi tốt nghiệp, giáo án BDHSG, PĐHSY, giáo án tự chọn, HN, HĐGDNGLL, nghề.

2. Sổ dự giờ.

3. Sổ hội họp.

4. Sổ điểm cá nhân.

5. Kế hoạch cá nhân.

6. Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.

7. Sổ bồi dưỡng, tích luỹ CMNV.

8. Phân phối chương trình.

9. Lịch báo giảng.

10. Chuẩn KT-KN.

Hồ sơ lớp:

1. Sổ đầu bài.

2. Sổ chủ nhiệm.

3. Sổ điểm.

4. Sổ biên bản họp lớp, biên bản xử lý vi phạm của HS, biên bản làm việc với phụ huynh…

5. Sổ liên lạc.

6. Sơ đồ chổ ngồi.

Hồ sơ tổ CM:

1.   Kế hoạch hoạt động tổ CM.

2.   Sổ biên ( hội họp, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, thi đua ...)

3.   Sổ lưu văn bản chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch.

4.   Sổ theo dõi chuyên môn (Lý lịch trích ngang của GV, theo dõi sử dụng đồ dùng DH, phân công giảng dạy, dạy thay, ký duyệt giáo án, đăng ký SKKN, theo dõi chất lượng bộ môn…).

2. SOẠN GIÁO ÁN                                                                                                                                                     

- Giáo án ký duyệt vào thứ 2 hàng tuần.

- Soạn đầy đủ số tiết theo PPCT, trên tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, phù hợp với chuẩn KT-KN. Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp. Thể hiện rõ dung lượng kiến thức cho từng lớp, từng đối tượng học sinh.

- Các tiết dạy phải được đánh số thứ tự từ tiết 01 đến tiết cuối cùng theo PPCT của năm học và ghi rõ tuần dạy, ngày soạn.

- Những bài có từ 02 tiết trở lên phải tách tiết để soạn.

- Các tiết TN-TH có sử dụng thiết bị phải được chuẩn bị trước ít nhất 01 ngày.

- Khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin áp dụng vào giảng dạy nh­ư soạn giáo án in, sử dụng giáo án điện tử.

- Bài kiểm tra từ 45 phút trở lên soạn riêng, ghi rõ lớp, khối, tiết theo PPCT, có ký duyệt của TTCM, kẹp lại thành tập bài kiểm tra riêng.

3. DẠY TRÊN LỚP

- Chuẩn bị bài chu đáo trước khi đến lớp.

- Nghiêm cấm việc dạy không có giáo án.

- Không tự tiện đổi tiết, ra vào lớp đúng hiệu lệnh trống, không vào muộn, ra sớm, nghiêm cấm việc bỏ giờ, bỏ tiết.

- Việc xin nghỉ thực hiện theo Chỉ thị số 01 ngày 05 tháng 8 năm 2013 của BGH. Khi nhờ dạy thay phải có giáo án cho người dạy thay.

- Tác phong nghiêm túc, trang phục chỉnh tề (cấm mặc quần rin, áo phong), xưng hô mô phạm, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không có mùi bia, rượu trong quá trình dạy.

- Quản lý tốt học sinh khi giảng dạy, điểm danh, ghi tên HS vắng từng tiết vào sổ đầu bài.

- Hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định. Chậm chương trình không quá 02 tuần.

- Các tiết TH, ngoại khoá, HN, HĐGDNGLL đảm bảo đúng theo phân phối chương trình. Trường hợp không thực hiện được phải báo cáo cụ thể lý do mới được phép chuyển đổi.

4. KIỂM TRA, CHO ĐIỂM, TÍNH ĐIỂM VÀO ĐIỂM

  KTTX:

- Mỗi giờ lên lớp GV phải KT được từ 2-3 HS, KT việc làm bài, chuẩn bị bài của HS. Ghi điểm vào sổ đầu bài, sổ cá nhân, sổ cái.

- Thời gian kiểm tra 15 phút quy định như sau:

Học Kỳ 1: 

+ Toán, NVăn 3 bài KT 15 phút (Bài 1 KT vào tuần 05, 06, bài 2 KT vào tuần 10, 11, bài 3 KT vào tuần 15, 16).

+ Các môn Anh, TD, Hoá, Lý 9, Sinh, Sử 8-7có 2 bài kiểm tra (bài 1 KT vào tuần 06, 07, bài 2 kiểm tra vào tuần 13, 14).

+ Các môn còn lại có 1 bài KT 15' (KT vào tuần 08, 09).

Học Kỳ 2: 

+ Toán, NVăn 3 bài KT 15 phút (Bài 1 KT vào tuần 22, 23 bài 2 KT vào tuần 27, 28, bài 3 KT vào tuần 32, 33).

+ Các môn Anh, TD, Hoá, Lý 9, Sinh, Sử 7-9, Địa 7-8  có 2 bài KT (bài 1 KT vào tuần 23, 24, bài 2 Kt vào tuần 30, 31).

+ Các môn còn lại có 1 bài KT 15 phút: kiểm tra vào tuần 26, 27.

- Bài KT 15 phút, Chấm, trả và vào sổ sau 10 ngày. Khi KT 15 phút phải soạn đề trong giáo án.

KT định kỳ:

- Thực hiện các tiết kiểm tra đúng PPCT, những quy định bổ sung về chế độ kiểm tra cho điểm của Bộ, Sở, Phòng.

- Bài kiểm tra 45 phút trở lên chấm, trả và vào sổ  sau 10 ngày. Môn Ngữ văn trả theo PPCT.

- Các tổ CM phải có kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra.

Chấm bài, vào điểm:

- Chấm bài sát biểu điểm, đảm bảo công bằng chính xác, sửa chữa sai sót cho học sinh. HS nào chưa kiểm tra GV bố trí cho HS kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho HS.

- Vào điểm phải tuyệt đối chính xác, sạch sẽ, nếu sai phải sửa đúng quy chế, vào điểm bằng bút bi màu xanh.

- Sau khi vào điểm phải thống kê vào sổ theo dõi chất lượng, tự đánh giá đối chiếu với chỉ tiêu xây dựng, có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn.

5. SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Sử dụng đồ dùng đầy đủ đối với những môn, những tiết có trong PPCT. 

- Khuyến khích các tiết dạy sử dụng máy chiếu. Phát huy việc sử dụng bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ, phiếu học tập. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Cán bộ phụ trách đồ dùng phải có lịch cụ thể để sắp xếp cho giáo viên mượn trả theo đúng quy định. Giáo viên thường xuyên trao đổi giúp đỡ nhau về việc sử dụng đồ dùng thí nghiệm, cần dành đủ thời gian cho việc chuẩn bị nghiên cứu cách sử dụng đồ dùng, thí nghiệm tránh sai sót trong quá trình dạy trên lớp.

- Giáo viên sử dụng đồ dùng phải có kế hoạch đăng kí sử dụng, có ý thức bảo quản, tránh để xảy ra hư hỏng mất mát (trong tiết dạy có đồ dùng mà giáo viên không sử dụng khi được kiểm tra tiết dạy đó không được đánh giá xếp loại).

- GV giảng dạy phải chịu trách nhiệm về an toàn thiết bị thí nghiệm, TBDH trong và sau tiết dạy, nếu mất mát, hư hỏng phải lập biên bản tại chổ và báo cáo cho Hiệu trưởng hướng xử lý.

6. CHẾ ĐỘ DỰ GIỜ

- Mỗi GV dự giờ ít nhất 15 tiết/1HK.

- Trong các đợt hội giảng không có giờ phải đến dự.

- Các tiết dự giờ đảm bảo tính pháp lý, có người dự, thời gian, lớp.

- Xếp loại tiết dạy bám sát vào các tiêu chí. Chỉ xếp loại trong cùng chuyên môn, trường hợp khác chuyên môn chỉ nhận xét ưu điểm, hạn chế.

- Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy nghiêm túc.

7. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GV

- BGH, TT, TP, nhóm chuyên môn quan tâm đến việc BDCM nghiệp vụ bằng cách tổ chức các chuyên đề ngoại khoá, tổ chức các đợt hội giảng.

- Thường xuyên đọc sách báo, tham khảo, tự học để nâng cao tay nghề.

8. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

- Duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt chuyên môn 2 buổi /tháng.

- Khi sinh hoạt chuyên môn phải nghiêm túc, phải ghi chép đầy đủ, có tinh thần xây dựng chuyên môn. Phải có sổ ghi NQCM.

- Nội dung họp CM được đổi mới phù hợp với thực tiễn của tổ, nhà trường.

9. THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ, NGOẠI KHOÁ, VIẾT SKKN

- Tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo kế hoạch: các chuyên đề phải mang tính lý luận gắn liền với thực tế một cách chặt chẽ nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy, tập trung vào việc đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng toàn diện. Chuyên đề tập trung vào 2 mảng: PPGD - ND giảng dạy cụ thể, giáo dục HS.

- Các tổ chuyên môn phải đăng ký, xây dựng kế hoạch chuyên đề ngoại khoá ngay từ đầu năm. GV tham gia 100%.

- Ngoại khoá: các tổ chuyên môn thực hiện các buổi ngoại khoá có hiệu quả để tạo nên phong trào học tập sâu rộng trong HS toàn trường.

- Các giờ ngoại khoá phải có kế hoạch, chuẩn bị nội dung và hình thức chu đáo. Các vấn đề ngoại khoá có liên quan trực tiếp đến giáo dục học sinh, những vấn đề còn bỏ ngỏ nhằm giải toả khó khăn vướng mắc của HS và GV.

- Viết SKKN: 100% GV đăng ký viết SKKN ngay từ đầu năm, SKKN đảm bảo đủ các bước theo quy định.

10. QUY ĐỊNH XẾP LOẠI TIẾT HỌC, GHI SỔ ĐẦU BÀI, ĐIỂM DANH HS

- GVCN có trách nhiệm phân công HS trong lớp ghi sổ đầu bài các mục theo QĐ (ghi bằng bút bi xanh), Giữ sổ sạch đẹp, cuối giờ mang đến cho GV bộ môn nhận xét đánh giá xếp loại. Cuối tuần GVCN kiểm tra nhận xét và kí xác nhận.

- GVBM xếp loại chính xác giờ dạy theo các tiêu chí đã quy định.

- Nếu GV không phê ký kịp thời coi như bỏ tiết vi phạm QCCM.

- Xếp loại giờ học phải công bằng khách quan, lời phê phải rõ ràng, không được phê tắt.

- GVCN chốt danh sách điểm danh học sinh vào ngày 28 hàng tháng.

11. QUY ĐỊNH VỀ HỌC THÊM, DẠY THÊM

- Phải có đủ hồ sơ: sổ ghi tên và kiểm diện các buổi học, sổ đầu bài, GA.

- GV được phân công dạy thêm thực hiện nghiêm túc TKB, ra vào lớp.

- Trình GA cho tổ trưởng KT như GA dạy chính khoá.

12. NHÓM, TỔ CHUYÊN MÔN

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhóm, tổ (bao gồm cả kế hoạch dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém …)

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi đúc rút kinh nghiệm, thống nhất bài soạn, giải bài tập khó …

- Tổ chức các tiết dạy thao giảng, thử nghiệm, đánh giá, xếp loại các tiết dạy thao giảng.

- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nhận xét, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với GV.

- Mỗi tổ phải có ít nhất 01 GA Elearning dự thi cấp tỉnh/ năm.

13. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

- Xây dựng kế hoạch tổ và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu cho BGH về phân công chuyên môn, đảm bảo công bằng về định mức lao động.

- Quản lý các thành viên của tổ, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của GV, theo dõi các hoạt động của tổ viên.

- Quản lý lao động của tổ, phân công bố trí dạy thay trong tổ.

- Thống kê, báo cáo theo yêu cầu của BGH.

14. QUY ĐỊNH KHÁC 

HS: Có đầy đủ SGK, sách BT, vở ghi, đồ dùng học tập, đi học đầy đủ đúng giờ, nghỉ học phải có giấy xin phép, có chữ ký của phụ huynh...

Đoàn - Đội : Theo dõi toàn bộ hoạt động dạy và học của GV và học sinh trong buổi học. Đôn đốc HS thực hiện nghiêm túc nội quy trường học, vệ sinh trường lớp. Giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong buổi học. Nếu sự việc xảy ra vượt quá quyền hạn thì báo cáo LĐTB buổi đó để cùng giải quyết. Nhận xét vào mỗi buổi giao ban hàng tuần

Thư ký hội đồng: điểm danh GV vào các buổi chào cờ, hội họp, giao ban, thống kê vào sổ theo dõi, ghi biên bản các cuộc họp.

Nhân viên TB - ĐD: Có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, sắp xếp TB khoa học theo từng môn, có trách nhiệm chuẩn bị mọi đồ dùng cho GV trong mỗi tiết dạy. Cập nhật đầy đủ trong sổ theo dõi mượn - trả, có sự đánh giá cho điểm từng GV cuối từng đợt thi đua. Kiểm kê TB hàng tháng.

Nhân viên TV: Có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, sắp xếp SGK, STK, Tạp chí... khoa học. Đôn đốc CBGV mượn và trả sách đúng quy định...

Nhân viên VP: Thực hiện giúp BGH quản lý và thực hiện sử dụng các loại sổ: Sổ đăng bộ, sổ ghi đầu bài, sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, sổ theo dõi PCGD, sổ theo dõi HS chuyển đi, chuyển đến, học bạ HS, sổ gọi tên ghi điểm, hồ sơ PC, hồ sơ khen thưởng KL, Hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn... Khi bị mất mát, hư hỏng, VP cùng những người có liên quan lập biên bản xác minh sự việc, báo cáo Hiệu trưởng xin biện pháp xử lý

Nhân viên y tế: Có trách nhiệm theo dõi, khám sức khỏe đảm bảo cho HS theo quy định.

15. QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ LÝ GIÁO VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH VÀO ĐIỂM.

a. Hạ một bậc thi đua đối với:

* Sổ cái:

-        Vào điểm sai, sửa đúng quy chế: Từ 10 - 11 lỗi/GV/tất cả các lớp dạy.

-        Cộng điểm sai: Từ 03 - 04 lỗi/GV/tất cả các lớp dạy.

* Học bạ:

-        Vào điểm sai, sửa đúng quy chế: từ 03 - 04/GV/tất cả các lớp dạy.

b. Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ đối với:

* Sổ cái và phần mềm quản lý điểm:

-        Vào điểm sai, sửa sai quy chế.

-        Cộng điểm sai từ 05 lỗi.

-        Vào điểm không đúng thời gian quy định.

-        Cho điểm không đúng quy chế (số cột điểm).

-        Vào điểm sai môn (vào cột điểm môn khác).

 


 Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 
Những bản tin khác:  Tìm kiếm
Tìm kiếm trên Site:
Tìm kiếm Google

  Văn bản
 VAI TRÒ CỦA TRÒ CHƠI TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
 PCGD HK II
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂHM HỌC 2017 - 2018
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

  Các mẩu hồ sơ
 TKB HỌC KỲ 2 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/1/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/11/2017
 THOI KHOA BIEU THUC HIEN TU NGAY 23/10/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 9/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/10/2016

  Tin nổi bật
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS-THPT TRUNG HÓA LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 22/12/2017
HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017- ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA
KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Những hình ảnh về ngoại khóa
Những hình ảnh về buổi tọa đàm ngày 20/11/2017
HỌC SINH NGHÈO

  Hình ảnh

Cơ quan chủ Quản : Trường THCS & THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.572002. Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn