Trang chủ Tin tức - Sự kiện TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ
CÁC CHUYÊN MỤC
Tài nguyên ngoàiLượt truy cập
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000917655
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012- 2013
30.10.2012 13:44

Xem hình
- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục&Đào tạo Quảng Bình

I/ ĐẶC  ĐIỂM TÌNH HÌNH

       Năm học 2012-2013 là năm học quán triệt sâu sắc các Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị Quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011-2016 và chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của Sở GD-ĐT về nhiệm vụ năm học 2012-2013, để chủ động “ Phát triển Giáo dục toàn diện, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.” quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. 
      - Tiếp tục thực hiện cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ chính trị với yêu cầu đặc thù của  Ngành là gắn chặt với các cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một  tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo”.  

     - Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thânthiện, học sinh tích cực” theo Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT và Kế hoạch 307/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

     - Trên cơ sở kết quả học tập năm học 2011-2012, chuyên môn nhà trường đề ra kế hoạch cho năm học 2012 – 2013 với những điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:
1 – Những thuận lợi: 

 - Đội ngũ cán bộ giáo viên các môn cơ bản đã đáp ứng được như cầu giáo viên đứng lớp . 

 - Về chất lượng đội ngũ giáo viên gần 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Trong đó 18% GV đạt trên chuẩn. Đại đa số CBGV luôn nhiệt tình công tác và tâm huyết với nghề nghiệp.
 - Cơ sở vật chất nhà trường ngày một được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là hệ thống  phòng học và bàn ghế HS đã được tăng cường và bổ sung đáp ứng được nhu cầu học 2 ca/1 ngày.
-  Đồ dùng thiết bị dạy học cũng được trang cấp khá đầy đủ phục vụ tốt cho công tác dạy và học của nhà trường. 

 - Hoạt động chuyên môn của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Đảng bộ, và của cấp trên.

2 – Những khó khăn: 

- Việc phải học 2 ca /1 ngày là vấn đề có sự  tác động gây khó khăn cho công tác quản lý, sinh hoạt, hội họp, chuyên môn trong nhà trường . Đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian  tự học tự bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu của GV.

- Việc học sinh chậm thích ứng với phương pháp học tập đổi mới theo hướng HS tích cực, chủ động, sáng tạo, là một nhân tố tác động tiêu cực đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy- lấy HS làm trung tâm - của GV.

- Cơ sở vật chất thiếu thốn: không có các phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tổ khối, phòng thiết bị còn tạm bợ, thiếu bàn ghế.. là những bất cập khá lớn đối với việc nâng cao chất lượng GD. 

 - Đời sống nhân dân còn quá thấp kém,  đói nghèo luôn là nguyên nhân đe doạ việc học hành của học sinh gây ra hiện tượng học sinh bỏ học, gia đình chưa chú ý tới học tập của con em, học sinh chưa có nhận thức và động cơ học tập đúng đắn.

   - Sức ép của cơ chế thị trường và những mặt trái của xã hội cũng luôn là những nhân tố tác động tiêu cực đến thái độ, ý thức học tập của học sinh.

 II- CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 

- Mục tiêu 1: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và duy trì bền vững nền nếp, kỷ luật- kỷ cương trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn ở nhà trường.

- Mục tiêu 2: Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn theo hướng thực chất và bền vững.

- Mục tiêu 3:  Tích cực vận dụng có hiệu quả phương pháp đổi mới vào giảng dạy, triệt để sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đồ dùng đã được trang cấp vào vào từng tiết dạy. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

 - Mục tiêu 4: Duy trì tốt tỷ lệ HS ở các khối lớp, đảm bảo tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu của Sở giáo dục và Phòng giáo dục.

- Mục tiêu 5: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động chuyên môn trong năm học.

- Mục tiêu 6: Duy trì bền vững tỷ lệ đạt PCGD.THCS .

III/ CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

Nhiệm vụ 1:  Tăng cường xây dựng ổn định nền nếp, kỷ luật – kỷ cương trong hoạt động chuyên môn nhà trường:  

* Chỉ tiêu phấn đấu:

    + 100% GV không vi phạm qui chế chuyên môn.

     + 95% HS nghiêm túc chấp hành đúng mọi nội quy, quy chế của nhà trường.   

 * Biện pháp thực hiện:

 - Mỗi GV phải tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các qui chế CM.

 - Tổ chức phổ biến công khai các qui định – qui chế CM để tất cả GV và HS nắm bắt  thực hiện

 - Phát huy có hiệu quả vai trò quản lý và chỉ đạo của các tổ CM

 - CM nhà trường tăng cường công tác thanh kiểm tra đột xuất và định kỳ, cương quyết xử lý nghiêm những biểu hiện vi phạm về qui chế CM.

   - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình HS, giữa GV và PHHS trong việc quản lý việc học tập tu dưỡng của các em.

   - Phát huy vai trò của  Đoàn - đội, vai trò của GVCN trong việc quản lý HS.

Nhiệm vụ 2:  Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HS đại trà và mũi nhọn:

* Chỉ tiêu phấn đấu:

Chất lượng đại trà:   

+ Khá, Giỏi: 30% trở lên   

+ Yếu kém dưới 10%

 - Duy trì sĩ số đạt > 98,5% .

 - Chất lượng HS mũi nhọn:

           + Phấn đấu đạt  5 – 7 giải HS giỏi cấp tỉnh về văn hóa.

           + Có HS tham gia thi giải Toán, Lý trên máy tính cầm tay Casio.

           + Phấn đấu đạt 1-2 giải cấp tỉnh về TDTT.

  * Biện pháp thực hiện:

      Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà toàn diện, CM nhà trường đề ra các biện pháp sau:

- Triển khai đầy đủ các hoạt động giáo dục: HĐ hướng nghiệp, GGNGLL, Nghề PT.  

- Trong quá trình giảng dạy GV phải bám chuẩn kiến thức, kĩ năng. Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu kém.

- GVBM tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy. Triệt để đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực HS. Phải sử dụng ĐDDH thường xuyên, có hiệu quả.

- Tăng cường sử dụng TB dạy học, ứng dụng CNTT vào trong công tác soạn giảng

- GVCN phải thường xuyên liên hệ chặt chẻ với GVBM và gia đình HS để đề ra kịp thời những biện pháp và nội dung giáo dục phù hợp với tâm sinh lý, hoàn cảnh riêng của các em.

- Chuyên môn nhà trường thường xuyên phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức phát động các phong trào thi đua dạy – học theo các chủ điểm từng tháng, từng học kỳ để tạo không khí giảng dạy và học tập sôi nổi trong nhà trường.

- Đoàn - Đội phải tổ chức các hoạt động bổ trợ phong phú thu hút HS đến trường lớp và chăm ngoan học tập.

- Triệt để đổi mới khâu kiểm tra đánh giá đúng qui chế nhằm đánh giá và xếp loại HS chính xác, khách quan, thực chất và công bằng để xây dựng một thái độ học tập đúng đắn ở HS. Đặc biệt phải thực sự coi trọng khâu ra đề kiểm tra, sao cho vừa đảm bảo chuẩn kiến thức trung bình, vừa phù hợp với đối tượng HS nhà trường. Bắt buộc trong kế hoạch ra đề kiểm tra định kỳ phải thiết lập phần ma trận.

- Tổ chức ôn thi TN THPT  cho lớp 12 ngay từ đầu HKII

-  Đối với chất lượng HS mũi nhọn:

      + Nhà trường đầu tư tập trung vào các môn là thế mạnh của GV và HS Như: Văn, Sử, Địa,...và một số môn khác. Có kế hoạch sàng lọc chọn lựa và phân công GV có năng lực bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. GV được cử bồi dưỡng HSG phải lên lên kế hoạch bồi dưỡng và có đề cương, giáo án…

      + Nhà trường hỗ trợ kinh phí hoặc giảm tiết cho GV trực tiếp tham gia bồi dưỡng HSG trong suốt thời gian bồi dưỡng.

 Nhiệm vụ 3: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh:

  * Chỉ tiêu:

    - 100% lớp học sạch sẽ, vệ sinh đảm bảo an toàn cho học sinh về sức khoẻ.

    - Không có những hiện tượng GV xúc phạm thân thể, nhân phẩm của học sinh và ngược lại.

    - Không có hiện tượng GV, HS vi phạm trật tự an toàn giao thông khi đi dạy, đi học.

    - HS tham gia tích cực, có chất lượng vào các HĐ văn hoá, văn nghệ, TDTT do nhà trường và đoàn đội tổ chức.

  * Biện pháp thực hiện:

    - Thực hiện tốt hai cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”, “ Xây dựng nhà trường thân thiện- học sinh tích cực ”. Lấy sự xanh, sạch, vệ sinh làm trọng tâm cho công tác xây dựng trường học thân thiện.

    - GVCN tổ chức cho HS làm vệ sinh thường xuyên lớp học và khuôn viên xung quanh lớp học để đảm bảo vệ sinh chung.

   - Đội cờ đỏ thực hiện hiệu quả, chính xác việc theo dõi các nền nếp nói chung và công tác vệ sinh học đường nói riêng.

   - Đoàn - Đội  thực hiện tốt việc tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống ma tuý học đường.

 Nhiệm vụ 4: Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên

    * Chỉ tiêu phấn đấu:

         - 100% GVcó hồ sơ CM đạt loại khá - tốt

         - 100% GV có giờ dạy đạt từ TB trở lên. Trong đó 70%- 80 khá - giỏi                   

         - GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp cơ sở : 4- 5 Đ/C.

     * Biện pháp thực hiện:   

    - CB – GV tự giác, tích cực  tự học tự bồi dưỡng, tham gia dự giờ – thực tập để không ngừng nâng cao tay nghề.   

     - Thiết kế các bài giảng điện tử. Tham gia các cuộc thi soạn giáo án điện tử E.leaning.

     - Các tổ chuyên môn phát huy có hiệu quả việc quản lý, kiểm tra, xếp loại, phân loại tổ viên để có kế hoạch bồi dưỡng. Tổ CM có nhiệm vụ bồi dưỡng theo chuyên đề, góp ý giờ dạy theo kế hoạch sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

Nhiệm vụ 5: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý CM trong nhà trường

 * Chỉ tiêu:

       Số lượng thành viên được KT trong năm học phải đạt chỉ tiêu:

                       + 100% GV được KT chuyên đề.

                       + 60% GV được KT Toàn diện.

                       + 100% GV được kiểm tra đều đạt từ loại khá trở lên.

  * Biện pháp thực hiện:

GV thực hiện khâu tự kiểm tra.

    - HĐ chuyên môn trong nhà trường phải được quản lý chặt chẽ, thường xuyên và toàn diện.

    - HĐ chuyên môn phải được thực hiện với kỷ luật – kỷ cương nghiêm túc.

    - Việc kiểm tra phải được tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau: KT thường xuyên, KT chuyên đề, KT đột xuất, KT toàn diện...

    - Sau khi kiểm tra sẽ chú trọng việc phát huy hiệu lực sau KT ở mỗi GV được KT. Nghiêm túc xử lý các biểu hiện vi phạm về CM.

Nhiệm vụ 6: Công tác tuyển sinh - phổ cập GD :

*  Chỉ tiêu:

Thực hiện việc huy động tuyển sinh vào lớp 6 đạt tỷ lệ : 100%.

Tuyển sinh lớp 10 đạt theo chỉ tiêu của Sở GD

Duy trì sĩ số đạt 98,5%   

Đảm bảo ổn định và nâng tỷ lệ phổ cập GD lên: 78%.   

- Thường xuyên cập nhật số liệu và các thông tin cần thiết khác vào hồ sơ PC.GD.THCS.

- Nộp báo cáo thống kê đúng định kỳ về Phòng GD huyện.

* Biện pháp thực hiện:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về công tác PCGDTHCS.   

- Tất cả CBGV đều phải có trách nhiệm tham gia tích cực  vào công tác PCGDTHCS.   

- Cử  GV chuyên trách về công tác GDPCTHCS.  

 (Nhấn vào đây để tải Lịch trình thực hiện kế hoạch) 


 Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


 
Những bản tin khác:  Tìm kiếm
Tìm kiếm trên Site:
Tìm kiếm Google

  Văn bản
 VAI TRÒ CỦA TRÒ CHƠI TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
 PCGD HK II
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂHM HỌC 2017 - 2018
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

  Các mẩu hồ sơ
 TKB HỌC KỲ 2 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/1/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/11/2017
 THOI KHOA BIEU THUC HIEN TU NGAY 23/10/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 9/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/10/2016

  Tin nổi bật
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS-THPT TRUNG HÓA LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 22/12/2017
HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017- ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA
KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Những hình ảnh về ngoại khóa
Những hình ảnh về buổi tọa đàm ngày 20/11/2017
HỌC SINH NGHÈO

  Hình ảnh

Cơ quan chủ Quản : Trường THCS & THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.572002. Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn