Trang chủ Tin tức - Sự kiện TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH LIÊN HỆ
CÁC CHUYÊN MỤC
Tài nguyên ngoàiLượt truy cập
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000917130
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 1616/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018; Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018 như sau:
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017


Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 1821/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;; Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THI GVDG NĂM HOC 2015-2016


Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 1828/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016; Căn cứ kế hoạch năm học 2015 - 2106 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 - 2016 như sau:
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015


KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014-2015
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 1660/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015;
Căn cứ kế hoạch năm học 2014 - 2105 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015 như sau:
Xem tiếp...

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014- 2015


Căn cứ công văn số 1660/SGDĐT-GDTrH, ngày 14/9/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
Ban Chuyên môn xây dựng Quy chế chuyên môn trong năm học 2014-2015 như sau:
Xem tiếp...

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC TRONG BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2014-2015


Căn cứ Điều lệ trường THPT và tình hình thực tế về cơ cấu tổ chức hoạt động trong nhà trường. BGH phân công phần hành nhiệm vụ, trách nhiệm cho các thành viên trong ban như sau:Xem tiếp...

Kế hoạch tổ chức thi GVDG cấp trường lần thứ nhất - Năm hoc 2013 -2014


Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 2015/SGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014;
Căn cứ kế hoạch năm học 2013 – 2104 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014 như sau:
Xem tiếp...

Quy chế chuyên môn năm học 2013-2014


QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013- 2014

Thực nhiệm vụ năm học 2013-2014 với chủ đề “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trong đó chủ đề được xác định của trường THCS&THPT Trung Hoá là “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt cho học sinh. Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn”, hướng đến những tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 vào năm 2017.
Căn cứ công văn số 2015/SGDĐT-GDTrH, ngày 22/8/2013 của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Ban Chuyên môn xây dựng Quy chế chuyên môn trong năm học 2013-2014 như sau:
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012- 2013


- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục&Đào tạo Quảng Bình
Xem tiếp...

6 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí đánh giá giáo viên trung học


Bộ GD&ĐT ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Giáo viên trung học) với 6 tiêu chuẩn (Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; Năng lực dạy học; Năng lực giáo dục; Năng lực hoạt động chính trị, xã hội; Năng lực phát triển nghề nghiệp) và 25 tiêu chí.Xem tiếp...

  Tìm kiếm
Tìm kiếm trên Site:
Tìm kiếm Google

  Văn bản
 VAI TRÒ CỦA TRÒ CHƠI TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
 KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
 PCGD HK II
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂHM HỌC 2017 - 2018
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

  Các mẩu hồ sơ
 TKB HỌC KỲ 2 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/1/2018)
 THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/11/2017
 THOI KHOA BIEU THUC HIEN TU NGAY 23/10/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 16/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 9/1/2017
 TKB THỰC HIỆN TỪ NGÀY 31/10/2016

  Tin nổi bật
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS-THPT TRUNG HÓA LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 22/12/2017
HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017- ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT TRUNG HÓA
KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
Những hình ảnh về ngoại khóa
Những hình ảnh về buổi tọa đàm ngày 20/11/2017
HỌC SINH NGHÈO

  Hình ảnh

Cơ quan chủ Quản : Trường THCS & THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Quảng Bình.
Điện thoại: 0523.572002. Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn