Trường THCS & THPT Trung Hóa http://thpttrunghoa.edu.vn

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018
31.01.2018

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 1616/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018; Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
    Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác và sử dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.     
    Công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Tạo cơ hội và rèn luyện chuẩn bị cho giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
2. Yêu cầu
   Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực giảng dạy.
II. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI.
1. Môn thi:
   Tất cả các môn học được quy định trong chương trình giáo dục hiện hành của cấp THCS và THPT.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi.
    a. Đối tượng: Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường chưa đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
     b. Điều kiện: Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI.
Giáo viên tham gia dự thi sẽ giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức chỉ định hoặc bốc thăm.
 IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU.
    Đánh giá giờ dạy theo hướng dẫn số 2175/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở trường THCS, THCS&THPT và THPT.
   Tiết dạy được xếp loại Giỏi khi điểm trung bình của tất cả các giám khảo đạt 17-20 điểm, không có giám khảo xếp loại trung bình; tiết dạy được xếp loại Khá khi điểm trung bình của tất cả các giám khảo đạt 13-16,9 điểm, không có giám khảo xếp loại yếu. Tiết tự chọn được nhân hệ số 2.
  Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” và khen thưởng Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường cho những giáo viên dự thi đạt các yêu cầu sau đây:
   - 02 tiết dạy phải đạt từ loại khá trở lên trong đó có ít nhất 01 tiết xếp loại giỏi và điểm trung bình 02 tiết dạy từ 17 điểm trở lên. Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các giáo viên có thành tích cao:
  - Giải nhất được trao cho các giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi và có điểm trung bình 02 tiết dạy từ 18,5 điểm trở lên.
  - Giải nhì được trao cho các giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi và có điểm trung bình 02 tiết dạy từ 18 điểm đến dưới 18,5 điểm.
 - Giải ba được trao cho các giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi và có điểm trung bình 02 tiết dạy từ 17,5 đến dưới 18 điểm.
    Những đồng chí được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được cử tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và dược hưởng các chế độ hiện hành.
 V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
   Dự kiến tổ chức từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 năm 2018.
 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   - Các tổ có giáo viên tham gia dự thi đăng ký danh sách và báo cáo tiết PPCT đã thực hiện xong của những môn có giáo viên dự thi tính đến thời điểm hết ngày 16 tháng 3 năm 2018 cho đ/c Đông vào ngày 09 táng 3 năm 2016.
- Bốc thăm tiết dạy sau tiết 2 ngày 16/3/2018 tại phòng đ/c Đông.
.VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
      Giải nhất: 400.000 đồng
      Giải ba: 250.000 đồng
      Giải nhì: 300.000 đồng
      Giáo viên dạy giỏi: 200.000 đồng
 Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 của trường THCS&THPT Trung Hóa. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ với đ/c Nguyễn Văn Đông để cùng giải quyết.
 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 


        Cao Thanh Ninh                                                      Nguyễn Văn ĐôngURL của bản tin này::http://thpttrunghoa.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=273

© Trường THCS & THPT Trung Hóa contact: admin@mail.com