Trường THCS & THPT Trung Hóa http://thpttrunghoa.edu.vn

Lịch thi Quốc gia năm 2017 chính thức.
16.02.2017

Bộ GD vừa công bố lịch thi thpt quốc gia 2017 theo đó lịch thi sẽ diễn ra trong tháng 6. Thời gian từ 22/06 đến 24/06

Lich thi THPT quoc gia 2017 - Chinh thuc Bo GD

Thi THPT quốc gia năm 2017 từ ngày 22-24/6

Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia (gọi tắt là phần mềm QLT) và phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT.

Công bố kết quả thi: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 06/7/2017.

- Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017.

- Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1                  

Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm Quản lý thi.

Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT và các trường đại học, cao đẳng

Trước ngày

30/3/2017

2                  

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi.

Các sở GDĐT

Các nơi đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT)

Trước ngày

30/3/2017

3                  

Đăng ký dự thi, nhậnPhiếuĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các sở GDĐT quy định, trường phổ thông thực hiện

Các đối tượng thí sinh, các đơn vị ĐKDT

Từ ngày 01/4 đến ngày

20/4/2017

4                  

In danh sách thí sinhĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Các đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày25/4/2017

5                  

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giaodanh sách Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Các sở GDĐT

 

Các đơn vị ĐKDT

Trước ngày05/5/2017

6                  

Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi,chuẩn bị cho kỳ thi.

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Các trường

phổ thông, các đơn vị có liên quan

Trước ngày 10/5/2017

7                  

Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi.

Các Hội đồng thi

 

Trước ngày

25/5/2017

 

8                  

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơkèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày25/5/2017

9                  

Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về đơn vị chủ trì cụm thi.

Các sở GDĐT

Các trường ĐH, CĐ

Trước ngày27/5/2017

10             

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT gửi vềBộ GDĐT

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

Trước ngày28/5/2017

11             

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày 02/6/2017

12             

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày07/6/2017

13             

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyểnvà bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

14             

BanCoi thi làm việc

Ban Coi thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 21/6/2017

 

15             

Coi thi theo lịch thi

URL của bản tin này::http://thpttrunghoa.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=267

© Trường THCS & THPT Trung Hóa contact: admin@mail.com