Trường THCS & THPT Trung Hóa http://thpttrunghoa.edu.vn

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
07.02.2017

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 1821/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở GD-ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;; Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Nhà trường;
Trường THCS&THPT Trung Hóa xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác và sử dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.

Công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên chuẩn bị cho thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực giảng dạy. 

II. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI.

1. Môn thi: Tất cả các môn học được quy định trong chương trình giáo dục hiện hành của cấp THCS và THPT. 

2. Đối tượng và điều kiện dự thi. 

a) Đối tượng: Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

  b) Điều kiện:

Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được tổ chuyên môn xác nhận.

Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao. 

 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI.

1. Báo cáo SKKN 

Giáo viên dự thi nộp báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được tổ chuyên môn xác nhận trước ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại đồng chí Đinh Phan Thủy Yến.

2. Phần thực hành

Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức chỉ định hoặc bốc thăm.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU.

1. Điểm sáng kiến kinh nghiệm

Điểm SKKN được xem là điểm điều kiện để dự thi thực hành.

Mỗi SKKN của giáo viên dự thi phải được ít nhất 2 giám khảo chấm độc lập; trường hợp có sự chênh lệch điểm giữa 2 lần chấm, việc xử lý kết quả chấm được thực hiện như sau: Nếu điểm chênh lệch vượt quá 2,0 điểm, 2 giám khảo chấm thảo luận để thống nhất điểm. Nếu 2 giám khảo chấm lệch điểm nhau từ 2,5 điểm trở lên thì báo cáo với Trưởng ban giám khảo xin ý kiến quyết định.

2. Chấm điểm và xếp loại tiết thực hành.

Đánh giá giờ dạy theo hướng dẫn số 10227/THPT ngày 11/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiết dạy được xếp loại Giỏi khi điểm trung bình của tất cả các giám khảo đạt 17-20 điểm, không có giám khảo xếp loại trung bình; tiết dạy được xếp loại Khá khi điểm trung bình của tất cả các giám khảo đạt 13-16,5 điểm, không có giám khảo xếp loại yếu. Tiết tự chọn được nhân hệ số 2.

3. Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” và khen thưởng

Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường cho những giáo viên dự thi đạt các yêu cầu sau đây:

- Sáng kiến kinh nghiệm đạt từ 6 điểm trở lên.

- 02 tiết dạy phải đạt từ loại khá trở lên trong đó có một tiết xếp loại giỏi và điểm trung bình 02 tiết dạy từ 17 điểm trở lên.

Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho các giáo viên có thành tích cao:

- Giải nhất được trao cho các giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi và có điểm trung bình 02 tiết dạy từ 18,5 điểm trở lên.

- Giải nhì được trao cho các giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi và có điểm trung bình 02 tiết dạy từ 18 điểm đến dưới 18,5 điểm.

- Giải ba được trao cho các giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi và có điểm trung bình 02 tiết dạy từ 17,5 đến dưới 18 điểm.

Những đồng chí được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được cử tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các tổ trưởng có giáo viên đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (Toán, Lý, Văn, Sinh, Âm nhạc) gửi báo cáo tiết PPCT đã thực hiện xong của những môn có giáo viên dự thi tính đến thời điểm ngày 09 tháng 11 năm 2016 cho đ/c Đinh Phan Thủy Yến vào ngày 28 tháng 10 năm 2016.

- Giáo viên dự thi thực hành có mặt tại phòng đ/c Đinh Phan Thủy Yến sau tiết 02 ngày 31 tháng 10 năm 2016 để bốc thăm tiết dạy.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải nhất: 400.000 đồng                             Giải ba: 250.000 đồng

Giải nhì: 300.000 đồng                     Giáo viên dạy giỏi: 200.000 đồng

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 của trường THCS&THPT Trung Hóa. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ với đ/c Đinh Phan Thủy Yến để cùng giải quyết.

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Thanh Ninh
URL của bản tin này::http://thpttrunghoa.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=266

© Trường THCS & THPT Trung Hóa contact: admin@mail.com