CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Công đoàn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 - 2024

11/1/2019 8:04:39 AM

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2019 - 2024 Sáng thứ bảy ngày 05/10/2019, Đại hội Công đoàn lần thứ IV trường THCS&THPT Trung Hóa nhiệm kì 2019- 2024 đã được tổ chức với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đại hội có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kì 2014- 2019 và 42/43 đoàn viên công đoàn nhà trường.

CẦN "ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ" TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY

3/18/2016 10:30:18 AM

CẦN Cần nghiêm khắc phân luồng ngay từ trường phổ thông, để làm sao 80% học sinh tốt nghiệp THPT vào học nghề, 20% học đại học. Nhiều người có trình độ đại học vẫn thất nghiệp, trong khi nguồn cung về lao động phổ thông, lao động có trình độ tay nghề cao lại không đủ đáp ứng cầu của thị trường lao động. Đây là hệ quả của việc phân luồng người học không căn cứ theo nhu cầu thực tiễn.

Hội thảo về Tiêu chuẩn nghề và Chuẩn đầu ra nhằm triển khai thành công Luật Giáo dục Nghề nghiệp

1/25/2016 7:41:25 AM

Hội thảo về Tiêu chuẩn nghề và Chuẩn đầu ra nhằm triển khai thành công Luật Giáo dục Nghề nghiệp Làm thế nào để phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hiệp hội doanh nghiệp để xây dựng tiêu chuẩn nghề và chuẩn đầu ra nhằm đảm bảo đào tạo nghề gắn với việc làm và tính tương thích giữa trình độ nghề của Việt Nam và trình độ nghề quốc tế là vấn đề thời sự đang được các vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Dạy nghề (TCDN) và các cơ sở đào tạo nghề quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập ASEAN và toàn cầu hóa.

Chọn trang