Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Tổ chuyên môn

DANH SÁCH CÁC TỔ TRƯỞNG

DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG

Họ và tên: Thái Văn Bình

Năm sinh:  1975

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Toán- Tin

Học vị:  Thạc sỹ

Điện thoaị: 0919.415.900

Gmail:thaivanbinh_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Đinh Ngọc Trai

Năm sinh:  1984

Chức vụ: Tổ Vật lí

Học vị:  Thạc sỹ  

Điện thoaị: 0912.777.259

Gmail: dinhngoctrai_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Lê Thị Bích Lộc

Năm sinh:  1984

Tổ: Địa – Sinh - Kỷ NN

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0912.856.007

Gmail: lethibichloc_trunghoa@quang binh.edu.vn

 

Họ và tên: Cao Thanh Hoà

Năm sinh:  1973

Tổ: Ngoại ngữ

Học vị:  Đại học

Điện thoaị:

Gmail: caothanhhoa_trunghoa@quang binh.edu.vn

 

Họ và tên: Trần Anh Sơn

Năm sinh:  1982

Chức vụ: Tổ trưởng tổ thể dục

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0916324345

Gmail: trananhson_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Đinh Thị Giang

Năm sinh:  1978

Chức vụ: TT tổ Văn

Học vị:  Đại học

Điện thoaị:

Gmail: dinhthigiang_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Mẫn

Năm sinh:  1976

Chức vụ: TT tổ Sử - GDCD - Nhạc - Hoạ

Học vị:  Đại học

Điện thoaị:

Gmail: dinhthigiang_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Năm sinh:  1972

Chức vụ: TT Văn Phòng

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0942.485.086

Gmail: nguyenthilan_trunghoa@quang binh.edu.vn