CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

BCH.đoàn trường

Ban thường vụ đoàn trường nhiệm kỳ 2019 -2020

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HOÁ NK 2019 -2020

Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh

Năm sinh:  1986

Chức vụ: Bí thư đoàn trường

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0944944194

Gmail:nguyenduykhanh_trunghoa@quang binh.edu.vn

 

Họ và tên: Đinh Cảnh Tùng

Năm sinh:  1996

Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường

Học vị:  Đại học  

Điện thoaị: 0947798518

Gmail: dinhcanhtung_trunghoa@quang binh.edu.vn

 

Họ và tên: Đinh Thị Lệ Thủy

Năm sinh:  1997

Chức vụ: Uỷ viên

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0837878997

Gmail: dinhthilethuy_trunghoa@quang binh.edu.vn