Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

BCH.đoàn trường

Ban thường vụ đoàn trường nhiệm kỳ 2019 -2020

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HOÁ NK 2019 -2020

Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh

Năm sinh:  1986

Chức vụ: Bí thư đoàn trường

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0944944194

Gmail:nguyenduykhanh_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Đinh Thị Yến

Năm sinh:  1983

Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường, Tổng phụ trách đội TNTP HCM

Học vị:  Đại học  

Điện thoaị: 0975577715

Gmail: dinhthiyen_trunghoa@quang binh.edu.vn

Họ và tên: Võ Thị Duyên

Năm sinh:  1993

Chức vụ: Uỷ viên

Học vị:  Đại học

Điện thoaị: 0829019293

Gmail: vothiduyen_trunghoa@quang binh.edu.vn