Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Đoàn trường

Sáng ngời phong cách Hồ Chí Minh

5/12/2020 9:43:06 PM

    Cùng với sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách của Người là một phần quan trọng tạo nên sự toàn vẹn, tầm vóc vĩ đại của anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo. 

T.