Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Đoàn trường

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

2/25/2021 5:13:39 PM

Ngày 11/1/2021, Đoàn trường phối hợp với Công an xã Trung Hóa tổ chức tuyên truyền Luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tuyên truyền nội dung Nghị định 137/2020/NĐ-CP về pháo.
Trước sự chứng kiến của Công an xã Trung Hóa, BGH và toàn thể CB-GV-NV và hơn 600 ĐVTN, các lớp đã tiến hành ký cam kết thực hiện nghiêm túc các Điều luật đã được phổ biến.

T.