CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Cho học viên

Cơ hội việc làm cùng với Neuvoo Việt Nam

8/1/2016 9:44:58 AM

Neuvoo Việt Nam hiện tại có hơn 40,000 việc làm được cập nhật liên tục trong mọi lĩnh vực tại Việt Nam. Neuvoo giúp cho những người tìm việc có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các công việc đang tuyển dụng ngay tại Neuvoo thay vì phải vào từng trang khác nhau để tìm kiếm. Hiện tại thông tin việc làm của Neuvoo được indexed từ rất nhiều nguồn tuyển dụng bao gồm các trang tuyển dụng lớn, các trang nghề nghiệp của các công ty,... nên có thể xem là cổng thông tin việc làm đầy đủ nhất Việt Nam hiện nay.

http://neuvoo.com.vn/