Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

3/15/2019 9:42:22 AM

Ban giám hiệu nhà trường

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HÓA

CAO THANH NINH (HIỆU TRƯỞNG) 

SINH NGÀY  23 - 11 - 1969

                                                                             

 

                                  

CAO HỒNG ĐỊNH (P. HIỆU TRƯỞNG)         ĐINH PHAN THỦY YẾN (P. HIỆU TRƯỞNG)       ĐINH VĂN PHƯỢNG (P. HIỆU TRƯỞNG) 

          SINH NĂM: 1980                                                     SINH NĂM  1978                                                     SINH NĂM 1977

 

 

Các Tin đã đăng