CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

văn bản nhà trường

Văn bản hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 - 2020

4/11/2020 5:30:36 PM

Yêu cầu các tổ họp tổ khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng tiến độ. Các tổ có thể khi thác ứng dụng ZOOM để họp trực tuyến.

Những tệp tin đính kèm:

T.