CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Công đoàn

KẾ HOẠCH TUẦN 01

7/19/2017 11:11:48 AM

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

                                 

  KẾ HOẠCH TUẦN 01 (Từ 21/8 -26/8/ 2017)

 I - SINH HOẠT:

1-Chào cờ đầu tuần:

 - Hiệu trưởng nói chuyện đầu tuần

 Ban NGLL và Đoàn trường: Phổ biến một số vấn đề cần biết đầu năm cho học sinh; phổ biến nội quy, quy định đối với học sinh.

2- Sinh hoạt lớp:

+ GVCN ổn định tổ chức ; theo dõi, điểm danh HS báo cho VP tập hợp để hoàn thiện DS chính thức;

+Tổ chức học tập nội quy học sinh; Tìm hiểu, học tập truyền thống nhà trường;

3- Họp:

+ Họp  Cốt cán - 15h  thứ 5 (24/8);

II- DẠY VÀ HỌC:

1. Tổ chức dạy học chính khóa chương trình tuần 1 theo TKB. Các lớp khối 12 và 4 lớp 10A1,2,3,4, học buổi sáng từ 7h ( Sinh hoạt 15ph vào lúc 6h45); Các lớp khối 11 và 7 lớp 10C1,2 10D1,2, 3,4,5 học buổi chiều từ 13h ( Sinh hoạt 15ph vào lúc 12h45). GV, HS thực hiện nền nếp học tập nghiêm túc ngay từ những giờ học đầu tiên của năm học mới.      

 2. Xây dựng kế hoạch

 - Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng các Kế hoạch chuyên môn trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của của Phòng GDTrH Sở.

 - TCM xây dựng các Kế hoạch (KH thực hiện nhiệm vụ năm học, KH sử dụng TBDH, KH dạy TC, KH dạy thêm, KH bồi dưỡng giáo viên…) trên cơ sở Kế hoạch của Trường.

- Các Ban dự kiến kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018.

3. Văn phòng cung cấp VPP cho GV và các lớp HS, lập sổ trực cho các bộ phận.

III -  CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1. Nhà trường chủ trương biên chế lại các lớp khối 12. 5 lớp A gộp thành 4 lớp. Bắt đầu thực hiện từ tuần 3. TTCM điều chỉnh PCGD

2. Bộ phận NGLL, Đoàn trường, Văn phòng triển khai kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học: Văn nghệ; Trang trí khuôn viên, … Đề xuất hình thức, chương trình, nội dung Lễ và triển khai thực hiện.

3. Văn phòng, Tài vụ lập KH thu các khoản đầu năm; Các bộ phận, Tổ CM rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy học, nộp kế toán tập hợp, trình HT duyệt.

4. Ban AN-GT cùng bộ phận Bảo vệ phân công vị trí nhà để xe cho các lớp; thống nhất các quy định về ANTT nhà trường.

5. Các lớp thực hiện kế hoạch của Ban lao động;

6. GVCN điều tra tình hình học sinh sử dụng phương tiện đến trường, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và báo cáo theo mẫu về mail đồng chí Ánh trước ngày 30/8/2017. Hoàn thành thu nộp tiền học bổ trợ đầu năm chậm nhất ngày 24/8.

                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Các Tin đã đăng