CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Nhà trường

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

4/19/2016 7:49:35 AM

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:      /KH-PĐP                                       

Đồng Hới, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2016-2017

 

        Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục;

        Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;

        Thực hiện Công văn số 1821/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;

        Căn cứ thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng năm học 2016-2017, Trường THPT Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 như sau:

 

Phần 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

        I. Học sinh:

Tổng số HS

Khối

Số lớp

Số HS

Ghi chú

 

1022

10

9

366

 

11

11

339

 

12

11

317

 

 

        II. CBQL, giáo viên, nhân viên

        1. Tổng số CB, GV, NV:         83, trong đó:

        - Cán bộ quản lý:                      04 (01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng)

        - Giáo viên:                               74 được chia làm 10 tổ chuyên môn:

Môn

Toán

Lý CN

Hóa

Sinh-CN

Tin

Ngoại  ngữ

Ngữ

văn

Sử

Địa GD

TD QP

SL

14

09

05

05

04

10

11

4

6

6

 

        - Nhân viên: Tổ VP-TB (05) 

        2. Chất lượng CB, GV: 100% đạt chuẩn, trong đó có 14 Thạc sỹ.

        III. Cơ sở vật chất

         Về cơ bản, đủ phòng học và phòng chức năng, gồm 21 phòng học, 06 phòng SHCM, 06 phòng thực hành (01 phòng Lý, 01 phòng Hóa, 01 phòng Sinh, 02 phòng Tin, 01 phòng ngoại ngữ); 10 phòng hành chính quản trị và 01 phòng thư viện.

         IV. Thuận lợi, khó khăn

         1. Thuận lợi

         Trường đóng trên địa bàn phường Nam Lý, TP Đồng Hới, trình độ dân trí của nhân dân tương đối cao, đời sống kinh tế của nhân dân ngày một phát triển. Đa số học sinh thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới, phụ huynh đã có sự quan tâm đầu tư đúng mức cho việc học tập của con em, thuận lợi cho công tác GD toàn diện cũng như công tác xã hội hoá GD trên địa bàn.

         Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của ngành giáo dục. CSVC, trang thiết bị dạy học nhà trường ngày càng được đảm bảo, đáp ứng tối thiểu nhu cầu dạy và học theo hướng tích cực. Cảnh quan môi trường xanh, đẹp, sạch sẽ, thoáng mát là cơ sở thu hút nhiều đối tượng học sinh đến trường.  

         Hệ thống chính trị trong nhà trường đồng bộ, là một tập thể có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp Tỉnh.

         Ban Lãnh đạo nhà trường tận tâm với công việc. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của nhà trường đều có chương trình kế hoạch cụ thể, giải pháp phù hợp với thực tiễn, đạt được kết quả khả quan.

        Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đa số có tâm huyết với nghề, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, yêu thương học trò, được học sinh và cha mẹ học sinh tín nhiệm, luôn ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Đa số học sinh chăm ngoan, tự giác trong học tập và rèn luyện, luôn biết vượt khó để vươn lên. Có sự quan tâm của các bậc CMHS, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường trên địa bàn, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng GD toàn diện cho học sinh.

        2. Khó khăn

         Cơ sở vật chất của nhà trường mặc dù đã được tăng trưởng khá nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đổi mới dạy và học, nhất là CSVC phục vụ cho việc triển khai các hoạt động ngoài trời.

         Một số GV chưa thật sự đam mê trong chuyên môn, vẫn còn ngại đổi mới; một số giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp dạy học, trong ứng dụng công nghệ thông tin, trong sử dụng thiết bị dạy học nên chất lượng giờ dạy chưa cao; một số giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, chưa có những giải pháp giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống phù hợp cho học sinh nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện.

         Số giáo viên trong độ tuổi sinh đẻ khá đông, đây cũng là khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động đoàn thể.

        Một bộ phận học sinh chưa ngoan, chưa xác định đúng động cơ thái độ học tập nên chưa có ý thức học tập và rèn luyện, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì và phát triển số lượng, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

        Chất lượng đầu vào quá thấp nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục và gây khó khăn cho nhà trường trong việc đầu tư mũi nhọn, như lựa chọn học sinh giỏi văn hóa, nghiên cứu khoa học, tích hợp liên môn vì thế chất lượng giải cấp tỉnh không cao.

Phần 2: NỘI DUNG KẾ HOẠCH

        I. Mục tiêu chung

        1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

         2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.

         3. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí trong các đơn vị theo hướng tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

         4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học; thực hiện mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở đối với lớp 6, lớp 7 ở các đơn vị của 8 phòng giáo dục và đào tạo đã đăng kí.

         5. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

         6. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

        II. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể      

         Mục tiêu 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành và Tỉnh phát động. Duy trì quy mô số lớp, số học sinh, hạn chế tối đa tỷ lệ học sinh bỏ học.

        *Các chỉ tiêu:

         1.1. Duy trì quy mô trên 30 lớp, số học sinh trên 1000 em (không tính biến động do chuyển trường);

         1.2. Tỷ lệ học sinh bỏ học: dưới 0,5%

         *Các hoạt động:

          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những hình thức thiết thực; gắn việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

         - Củng cố kỷ cương, nền nếp, xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết thân ái,  thống nhất.

         - Làm tốt công tác tư vấn, thông tin và tổ chức tuyển sinh lớp 10 đạt yêu cầu về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng.

         - Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư quan tâm chất lượng mũi nhọn, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của nhà trường, tạo lòng tin cho phụ huynh và học sinh. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực về kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập để học sinh có ham muốn được học tập tại trường. Làm tốt phong trào hỗ trợ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học, phân công CB,GV kèm cặp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên.

         - Tăng cường quảng bá và giới thiệu về trường để phụ huynh và nhân dân hiểu thêm về vị trí của trường trong hệ thống giáo dục của tỉnh.

         - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của BGH, đưa tiêu chí duy trì sĩ số học sinh vào chỉ tiêu thi đua. Giáo viên chủ nhiệm cùng các GV bộ môn quản lý chặt chẽ học sinh về sĩ số, lý do nghỉ học, nắm vững hoàn cảnh các học sinh có khó khăn để kịp thời cùng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường động viên giúp đỡ, động viên các em đi học, hạn chế đến mức thấp nhất việc học sinh bỏ học.

        Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa và đạo đức cho học sinh

        *Các chỉ tiêu:

         2.1. Hạnh kiểm trên 90% loại tốt, khá; hạn chế thấp nhất học sinh hạnh kiểm yếu, không có học sinh xếp hạnh kiểm loại kém.

         2.2. Học lực giỏi 2,5%, khá 45,0%, trung bình 47,0%, yếu-kém 5,5%; lên lớp sau khi thi lại 100%.

         2.3. Các kỳ thi cấp tỉnh tham gia đầy đủ và phấn đấu có giải.

         2.4. Thi THPT Quốc gia đỗ tốt nghiệp >90%, đỗ ĐH, CĐ-CN: >65%

        *Các hoạt động:

   1)Về giáo dục đạo đức:

         - Thực hiện nghiêm túc các phong trào và các cuộc vận động của ngành, giáo dục cho học sinh về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh THPT và nội qui của nhà trường. Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ Tố giám thị, Ban ANTT, đội cờ đỏ, Đội TTTA; công tác kiểm tra của BGH và của Đoàn trường.

         - GVCN, giáo viên bộ môn phải thực sự gương mẫu về mọi mặt, tôn trọng và thương yêu học sinh nhằm cảm hoá học sinh. GVBM, GVCN cùng với BGH và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đồng thuận trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, nhất là trong giáo dục học sinh cá biệt.

         - Thông qua sinh hoạt, giảng dạy trên lớp, các GVCN, GV bộ môn nhất là giáo viên bộ môn GDCD  và các môn KHXH giúp học sinh nhận thức đầy đủ về quan điểm GD-ĐT của Đảng và nhà nước.

         - Liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Kết hợp tốt với chính quyền địa phương, công an địa phương để kịp thời ngăn chặn xử lý các tình huống vi phạm. Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATGT, ANTT-XH.

         - Thực hiện tốt các buổi sinh hoạt tập thể; chào cờ đầu tuần; sinh hoạt 15' đầu giờ, giữa giờ; các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tập thể, như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học; phối hợp giữa chuyên môn với các đoàn thể để đổi mới hình thức, nội dung ngoại khóa, qua đó góp phần bổ trợ kiến thức cho học sinh đồng thời giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, như chương trình Biển-Đảo, Giáo dục sức khỏe sinh sản, câu lạc bộ "văn học dân gian", thi giọng hát hay, thi học sinh thanh lịch, ngoại khóa, dã ngoại....

        *Về giáo dục văn hoá

         - Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình. Ổn định đội ngũ, nâng cao lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của giáo viên, phân công giảng dạy khoa học, hợp lý.

        - Tích cực đổi mới phương pháp dạy-học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, kích thích hứng thú học tập của học sinh. 100% giáo viên áp dụng hiệu quả CNTT vào giáo án giảng dạy. Đổi mới PPDH phải gắn liền, đồng bộ với việc nâng cao chất lượng của đội ngũ, TBDH, CSVC. Tổ chức và động viên học sinh tham gia tích cực các cuộc thi trãi nghiệm khoa học như thi nghiên cứu KHKT; vận dụng kiến thức liên môn...

         - Biên chế lớp học đảm bảo cân đối sĩ số và bố trí GVCN và giáo viên bộ môn hợp lý. Tổ chức dạy học và rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, sát đối tượng và cấu trúc đề kỳ thi THPT Quốc gia.

         - Triển khai có hiệu quả các giải pháp dạy và học đáp ứng kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Làm tốt công tác tư vấn cho học sinh trong việc lựa chọn, đăng ký môn thi tự chọn sớm để tổ chức dạy buổi hai phù hợp, đáp ứng với 4 mức độ yêu cầu của đề thi là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

         - Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác. Bước đầu đánh giá giờ dạy theo các tiêu chí dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sở sẽ cụ thể hóa các tiêu chí này trong thời gian sớm nhất). Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý trường học VNPT.EDU.

         - Giáo viên đánh giá sát đúng trình độ học sinh, khách quan, công bằng và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập của mình. Trong quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Trường tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ tập trung nhiều môn. Các tổ xây dựng ngân hàng đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ để đóng góp vào quỹ đề chung.

         - Xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vncủa sở và của trường. Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

         - Tăng cường sự kiểm tra, quản lý của BGH, tổ trưởng CM. Quản lý kế hoạch, chương trình chặt chẽ. Thường xuyên tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy. Đề cao công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra ngẫu nhiên giờ dạy, hồ sơ, giáo án. Tổ chức trao đổi tài liệu chuyên môn, rút kinh nghiệm tiết dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học. Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng; mỗi GV được dự giờ ít nhất 2 tiết/học kỳ và dự giờ đồng nghiệp ít nhất 12 tiết/HK.

         - Có kế hoạch quản lý chặt chẽ, khoa học, tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy thêm, học thêm.

         - Quan tâm đến chất lượng mũi nhọn về văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 11,12 từ học kỳ I, đầu tư thời gian, kinh phí, cử giáo viên có kinh nghiệm có nhiệt tình để tham gia bồi dưỡng. Đưa chỉ tiêu tiết BDHSG vào nhiệm vụ chuyên môn. Kịp thời khen thưởng động viên giáo viên, học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các hội khoẻ và các hội thi khác do các cấp tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình biên soạn đối với cấp THCS và cấp THPT như năm học 2015-2016.

        Mục tiêu 3:  Thực hiện các hoạt động để đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện

        *Các chỉ tiêu

         3.1. Khối 11: 100% học sinh tham gia học nghề chính khoá chương trình 105 tiết và thi tốt nghiệp nghề đỗ trên 99%.

        3.2. Hoàn thành chương trình môn thể dục và môn GDQP-AN theo quy định.

         3.3. Tham gia tích cực đầy đủ các hoạt động xã hội theo chương trình hoạt động NGLL, các hoạt động xã hội của ngành và địa phương tổ chức.

         3.4. Động viên 100% học sinh và CBGV tham gia các loại hình bảo hiểm y tế và BHTT.

        *Các hoạt động

         - Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Triển khai có kế hoạch các hoạt động NGLL, thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng và tích hợp với môn GDCD, môn Địa lí, Lịch sử và các đoàn thể trong nhà trường thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể nhân các ngày kỷ niệm, các tiết sinh hoạt lớp. Mỗi tháng có 2 tiết HĐGDNGLL được thực hiện trên lớp vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ 6(theo thông báo của Ban hoạt động NGLL nhà trường) trong đó GVCN thực hiện 01 tiết vào giờ sinh hoạt trong tháng, Ban HĐGDNGLL phối hợp với các đoàn thể, chuyên môn tổ chức hoạt động tập thể 01 tiết (ngoại khóa hoặc các hình thức khác...). Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa; củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả. Thực hiện chương trình ngoại khóa Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển đảo lồng  ghép tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Mỗi tổ hoặc nhóm các tổ chuyên môn tổ chức một chuyên đề; GV tập trung hướng dẫn về giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn phương pháp tự học, tự rèn luyện; Quan tâm các hoạt động hướng đến mục tiêu bảo tồn giá trị văn hóa địa phương, giáo dục truyền thống nhà trường, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Giáo dục cho học sinh tính thẩm mỹ, nếp ứng xử văn hoá. Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh chung, trang phục đồng phục đúng qui định khi đến trường. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, tập luyện các tiết mục có chất lượng để phục vụ cho nhà trường và để tham gia các hội diễn, giao lưu.

         - Hoạt động giáo dục lao động, hướng nghiệp: Giáo dục cho học sinh ý thức về lao động sản xuất, biết yêu lao động, lao động có kỷ luật, có kỹ thuật có năng suất cao; biết quí trọng thành quả của lao động, tạo ra sản phẩm cho nhà trường và xã hội; Nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp và việc lồng ghép giảng dạy các môn học; Thực hiện chỉ thị 33/2003 của Bộ GD-ĐT, tiếp tục triển khai việc dạy nghề cho học sinh. Kết hợp với trung tâm GD-DN Đồng Hới tổ chức cho học sinh khối 11 học nghề theo đúng qui định của chương trình và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ và của Sở GD&ĐT. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các buổi học nghề, thu, chi lệ phí thi đúng qui định; Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp.

         - Giáo dục thể chất: Nâng cao chất lượng chương trình thể dục chính khóa. Giảng dạy đúng chương trình đúng thời lượng. Thực hiện 100% học sinh đi học thể dục có trang phục thể thao. Phát hiện từ đầu và có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh có năng khiếu TDTT tham gia hội thi của trường và của Tỉnh;

         - Giáo dục quốc phòng: Thực hiện nghiêm túc chương trình GDQP của Bộ GD-ĐT ban hành, triển khai việc học tập bộ môn GDQP cho học sinh năm học 2016-2017 theo qui định của Sở và Bộ GD-ĐT;  Thông qua việc giảng dạy bộ môn GD-QP giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, truyền thống anh hùng của quân đội, rèn luyện sức khoẻ, tính kỷ luật, tính đồng đội và tinh thần đoàn kết; Góp phần giữ vững nền nếp kỷ cương trong học tập, giữ vững an ninh quốc phòng.

         - Y tế học đường, BHTT: Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm, nước uống sạch; 5 biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, tích cực phòng chống dịch bệnh, phòng chống đuối nước...; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng và nhà nước và các chỉ thị của Bộ GD-ĐT của liên Bộ y tế  giáo dục về hoạt động y tế trong nhà trường. Chăm sóc tốt sức khoẻ cho CBGV và học sinh. Tổ chức các hoạt động và truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới tính, SKSSVTN, giáo dục sống khoẻ mạnh và kỹ năng sống cho học sinh; Nâng cao nhận thức về mục đích và ý nghĩa của các loại hình bảo hiểm, động viên CBGV và học sinh tự giác tham gia mua bảo hiểm đầy đủ, đồng thời làm tốt công tác phục vụ cho người tham gia bảo hiểm.

        - Thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi việc thực hiện pháp luật trong nhà trường. Rà soát, hệ thống  hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật tại đơn vị. Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để giáo dục pháp luật cho CB, GV và HS; phổ biến kịp thời và thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

         - Thực hiện nhiệm vụ ATVANTT trường học. Tổ chức phổ biến, quán triệt các Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học. Tăng cường vai trò của Đảng bộ trong nhà trường, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức trong nhà trường, như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Tự vệ, Đội TTTA; tăng cường phối kết hợp với các ban ngành để nâng cao hiệu quả của việc xây dựng trường học “ATVANTT”, đảm bảo xây dựng “Mái trường bình yên, không tội phạm”.

         - Toàn trường tham gia tích cực công tác từ thiện nhân đạo. Phát huy vai trò Hội Chữ thập đỏ trong nhà trường. Quan tâm đến các trường hợp con em TB-LS, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ về tinh thần, vật chất để kịp thời động viên các em vượt qua khó khăn tiếp tục rèn luyện học tập tốt. Làm tốt công tác từ thiện tại chỗ, kịp thời, nhát là đối với học sinh vùng biển có nguy cơ bỏ học

         - Phối hợp tốt với cơ quan địa phương, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp tập thể, cá nhân trên địa bàn để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

         Mục tiêu 4: Tăng cường trang bị, nâng cấp CSVC, bảo quản, khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị hiện có.

        *Các chỉ tiêu:

         4.1. Mua sắm bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

         4.2. Tiếp tục đầu tư xây dựng thư viện, làm tờ trình để xin biên chế nhân viên thư viên; từng bước xây dựng thư viện đạt chuẩn.

         4.3. Hoàn thiện các trang thiết bị (Phòng Lab, màn hình rộng, mạng internet, phủ sóng wifi, ...), tạo điều kiện cho các tiết dạy bằng giáo án điện tử, sinh hoạt lớp có sự hỗ trợ CNTT.

         4.4. Từng bước sắp xếp bố trí đủ các phòng sinh hoạt Tổ CM; cải tạo, nâng cấp thiết bị hiện đại (máy chiếu) hỗ trợ dạy giáo án điện tử tại tất cả các lớp học (21 phòng); cải tạo hệ thống điện lưới, sửa chữa hệ thống đèn, quạt ở các lớp học, lắp đặt hệ thống điều hòa ở phòng truyền thống, mua mới một số thiết bị văn phòng ... nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học.

        *Các hoạt động

         - Tổ chức quản lý, điều hành, bảo quản hệ thống trang bị, CSVC một cách khoa học, hiệu quả. Vận hành tốt các khu chức năng một cách khoa học, thuận tiện; tạo lập cảnh quan trường học thực sự đạt tiêu chuẩn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn theo quy định về vệ sinh trường học.

         - Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách cấp, tích cực huy động mọi tiềm năng, sự ủng hộ tối đa của các cấp, các ngành và xã hội trong việc tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, đặc biệt là trang thiết bị dạy học hiện đại.

         - Nâng cao hiệu quả việc sử dụng TBDH, nhất là việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học; thường xuyên kiểm tra theo dõi việc sử dụng các TBDH.

         - Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, giáo dục ý thức cho CB, GV, NV và học sinh bảo vệ tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt việc bảo quản TBDH, sửa chữa kịp thời những hư hỏng.

         - Kế toán trường cân đối ngân sách mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học đúng qui trình, có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND Tỉnh và Sở GD&ĐT về các khoản thu, chi trong nhà trường. Xây dựng định mức chi tiêu nội bộ theo quy định và phù hợp điều kiện nhà trường. Tiết kiệm các khoản chi, ưu tiên kinh phí cho việc phục vụ dạy và học. Có qui định chặt chẽ việc sử dụng và bảo quản tài sản tập thể. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm.

         - Tham mưu tốt cho chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm, huy động mọi nguồn vốn hợp pháp để tăng trưởng CSVC cho nhà trường ..    

         - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng

         Mục tiêu 5: Ổn định đội ngũ về cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. Từng bước chuẩn hoá đội ngũ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho CB-GV-NV.

        *Các chỉ tiêu

         5.1. Biên chế CB-GV-NV, đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên lớp theo quy định và xin biên chế thư viện để từng bước hoàn thành công tác tự đánh giá và xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

         5.2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”; tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong các môn học. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong mỗi học kì xây dựng được ít nhất 02 chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh (số lượng và tính chất chuyên đề theo quy định tại Công văn 5555 của Bộ, hồ sơ xây dựng theo quy định tại Công văn 220 của Sở) và lấy một trong hai chủ đề đó để thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”.

         5.3. Giáo viên đạt chuẩn 100%; trong đó trên chuẩn 28%; Toàn bộ giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ tin học trong dạy học và trong quản lý học sinh.

         5.4. Xếp loại CB-GV-NV 60% xuất sắc, 40% khá; không có loại trung bình và  kém.

         5.5. Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho CB-GV đảm bảo 100% các chuyên đề theo yêu cầu của Sở.

        *Các hoạt động

         - Từng bước kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, giáo viên; Sắp xếp bố trí giáo viên hợp lý và có hiệu quả trên cơ sở phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm tạo ra sự chuyển biến ở mỗi vị trí công tác. Tập trung đầu tư cho chuyên môn, gắn kết quả chất lượng với trách nhiệm của mỗi giáo viên, đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm đúng quy định, tránh nể nang , từ đó phát huy những nhân tố tích cực, giúp đỡ những thành viên còn có mặt hạn chế cố gắng vươn lên để góp phần nâng vị thế của nhà trường lên ngang tầm các trường trong thành phố, trong tỉnh.

         - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ giáo viên về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

         - Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, quản lý đội ngũ CB,GV, NV.

         - Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho CB,GV; động viên CB, GV tự học, tự bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi học để nâng cao trình độ đào tạo.

         - Cùng với Công đoàn chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách của CB, GV, NV. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, kỷ cương, nền nếp, công minh.

         Mục tiêu 6: Nâng cao năng lực quản lý cho BGH và các tổ trưởng chuyên môn, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể; Hiệu trưởng và các thành viên bộ phận kế toán, tài vụ nắm vững nguyên tắc tài chính, kịp thời đổi mới cách quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

        *Các chỉ tiêu:

         6.1. Cán bộ cốt cán được qua lớp bồi dưỡng CBQLGD 20%; qua lớp Trung cấp LLCT 10% ; trên 40% có trình độ thạc sỹ,

         6.2. Trên 95% CB cốt cán có trình độ ngoại ngữ và tin học B trở lên, thành thạo vi tính, có khả năng quản lý bằng công nghệ thông tin.

         6.3. Đáp ứng các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của nhà nước và đã được cụ thể hóa bằng các quy chế nội bộ.

         6.4. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Không có đơn thư khiếu kiện.

        *Các hoạt động

         - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, chú trọng thanh tra về công tác chuyên môn, thực hiện các cuộc vận động. Đảm bảo 50% tổng số giáo viên của trường được thanh tra toàn diện, 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.

         - Ban hành các quy chế hoạt động trong nhà trường nhằm cụ thể hóa việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học.

         - Cân đối, tiết kiệm chi tiêu ngân sách phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

         - Bố trí sắp xếp công việc hợp lý, tạo điều kiện cho CB-GV-NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức các lớp tập huấn tin học và có kiểm tra khảo sát cho toàn bộ CB,GV,NV tại nhà trường.

         - Duy trì nghiêm túc chế độ làm việc của bộ phận tài vụ, không ngừng nghiên cứu, học tập vận dụng đúng luật kế toán và luật ngân sách, cập nhật các văn bản hướng dẫn của cấp trên; Tham gia các đợt tập huấn do các cơ quan chuyên ngành tổ chức; Thường xuyên kiểm tra hoạt động thu chi và hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động tài chính của nhà trường, thực hiện công khai cơ sở giáo dục theo quy định.

         Mục tiêu 7: Xây dựng các quy chế, quy định và quản lý hoạt động theo quy chế, quy định. Xây dựng các kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua cao. 

        *Chỉ tiêu

         7.1. Điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với cơ chế công lập, sát đúng với các văn bản do trên hướng dẫn: quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy chế văn hóa trường học; quy chế chuyên môn (kèm theo quy định về quản lý điểm); quy chế ứng dụng CNTT; quy chế thi đua; quy định đánh giá xếp loại giờ học; nội quy các phòng chức năng, nội quy học sinh trong nhà trường; quy chế hoạt động của các tố chức, đoàn thể ....

         7.2. Lập các bản kế hoạch năm học 2016-2017, kế hoạch tác nghiệp theo từng nội dung hoạt động chính, kế hoạch kiểm tra, thanh tra nội bộ.

         7.3. Danh hiệu thi đua:

         *Trường đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến cấp Tỉnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, Đoàn trường vững mạnh.

         *Các hoạt động:

          - Tổ chức hội nghị cốt cán cuối hè (đầu năm học mới) phân công cán bộ biên soạn các loại quy chế và các bản kế hoạch. Tổ chức hội nghị CB-GV đầu năm học để thông qua và thống nhất các văn bản trên.

          - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng cốt cán của nhà trường tự chủ động xây dựng kế hoạch, quản lý điều hành, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch hợp lý theo phần hành, nhiệm vụ.

         - Thành lập và tổ chức hoạt động theo quy chế của các ban giúp việc cho hiệu trưởng; duy trì tốt nền nếp, kỷ cương các hoạt động của nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của BGH, Ban TTND, Ban kiểm tra của các tổ chức đoàn thể.

         - Tổ chức cho CB,GV đăng ký thi đua từ đầu năm học và luôn kiểm tra đôn đốc, tạo điều kiện hoàn thành chỉ tiêu.

         *Tổng hợp một số chỉ tiêu phấn đấu:

TT

Nội dung thi đua

Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016-2017

Ghi chú

I

Học sinh

1

Hạnh kiểm

Tốt, khá >90,0%

 

2

Học lực

G: 2,5%, K: 45,0%, TB: 47,0%, Yếu-kém: 5,5%

 

3

Tỷ lệ lên lớp sau thi lại

100%

 

4

Tỷ lệ đỗ TN12

>90%

 

5

Tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ-CN

>65%

 

6

Thi HSG11,12

Trên 10 giải

 

7

VN, TDTT

Giải ba trở lên cấp Tỉnh

 

II

CB,GV

8

Kết nạp Đảng

02-05

 

9

Lao động tiên tiến

>98%

 

10

CSTĐ

12

 

11

GVG cấp trường

1GV/môn

 

12

DHTĐ Trường

Lao động tiên tiến cấp tỉnh

 

13

Tổ

Tổ XS: (07) Toán, Sinh-CN, Văn, Sử, Địa-GDCD, Ngoại ngữ, VP-TB; Tổ TT: (04) Lý-CN, Hóa, Tin, TD-QP

 

14

Đảng bộ

TSVM

 

15

Công đoàn

VMXS

 

16

Đoàn trường

VMXS

 

17

Tích hợp liên môn, thiết kế bài giảng e-Learning

1GV/môn/cuộc thi, 02 giải cấp tỉnh/cuộc thi

 

18

Các cuộc thi khác

Tham gia đầy đủ các cuộc thi: giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán qua Internet, tài năng tiếng Anh THPT, Olympic tiếng Anh trên Internet, nghiên cứu KHKT dành cho học sinh trung học, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, giáo viên chủ nhiệm THPT giỏi cấp trường, cấp tỉnh.

 

 

        III. Kế hoạch cụ thể và thời gian thực hiện

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tổ chức thực hiện

 

 

 

Tháng 8/2016

- Tuyển sinh năm học mới

- Thi nghề phổ thông

- Họp LĐ, HĐ, Tổ CM phân công giảng dạy, công tác; triển khai xây dựng KH năm học, xây dựng chương trình GD.

- Tổ chức thi lại

- Chuẩn bị TKB, hồ sơ, các điều kiện CSVC thiết bị, lao động, vệ sinh, … để triển khai dạy học.

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2016

- Khai giảng năm học mới;

- Ổn định sĩ số các lớp; Thiết lập và duy trì công tác kỷ cương, nề nếp dạy học.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học: trường, TCM, cá nhân.

- Tập huấn chuyên đề CM và tổ chức thực hiện đổi mới PPDH, PPKTĐG, đổi mới sinh hoạt tổ CM, vận dụng CNTT nâng cao chất lượng dạy và học trên lớp.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp  11 và 12.

- Triển khai các cuộc thi do Sở, Bộ tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học thêm, BDTX, hướng nghiệp, dạy nghề, y tế, thiết bị, thư viện, tin học, PPCT, GDNGLL, ....

- Tổ chức các ĐH, HN: CMHS, CB-GV, Đoàn thanh niên.

- Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn.

- Triển khai học nghề cho khối 11.

 

 

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

Tháng 10/2016

- Tăng cường kỷ cương nền nếp dạy học

- Dự giờ, kiểm tra, thanh tra GV, tổ CM

- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Triển khai chuyên đề đổi mới KTĐG, xây dựng ma trận và xây dựng ngân hàng đề.

- Triển khai công tác bồi dưỡng HSG.

- Triển khai nhiệm vụ pháp chế. HDNGLL phối hợp CM tổ chức ngoại khóa SKSS.

- Đăng ký đề tài SKKN, …

- Thao giảng chào mừng 20/10.

- Kiểm tra dạy nghề.

 

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

 

Tháng 11/2016

- Củng cố kỷ cương nền nếp dạy học.

- Tiếp tục dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm đổi mới PPGD; Thanh kiểm tra GV, kiểm tra thực hiện quy chế CM.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo VN.

- Tiếp tục triển khai chuyên đề đổi mới KTĐG, xây dựng ngân hàng đề của Tổ CM.

- Tăng cường công tác ANTT, ATGT, lao động vệ sinh, ..

- Bồi dưỡng HSG 11,12

- Thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” THPT cấp trường.

 

 

 

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2016

- Duy trì, củng cố kỷ cương nề nếp dạy và học.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên môn, dự giờ, thao giảng, thanh kiểm tra GV, rà soát việc thực hiện chương trình.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ I. Dự kiến phân công giảng dạy, công tác HK2.

- Tăng cường đảm bảo ANTT, ATGT.

- HĐNGLL phối kết hợp CM với đoàn thể tổ chức ngoại khóa Biển Đảo, kỷ niệm 22-12.

- Tập huấn nâng cao trình độ CNTT, hoàn thành chế độ cho điểm thành phần bộ môn.

- Tổ chức hội khỏe Phù đổng cấp trường.

- Kiểm kê tài sản cuối năm.

 

 

 

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

Tháng 01/2017

 

- Giữ vững kỷ cương nề nếp dạy học. Thực hiện PPCT HKII.

- Sơ kết học kỳ I; triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Hoàn thành điểm, đánh giá xếp loại HS HKI trên sổ điểm và sổ LL điện tử.

- Thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” THPT, thi KHKT, thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay lớp 12 THPT cấp tỉnh

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 02/2017

- Tiếp tục triển khai kế hoạch dạy học HK II; củng cố nề nếp kỷ cương dạy học,

- Tăng cường công tác bồi dưõng chuyên môn, dự giờ, rút kinh nghiệm đổi mới PPGD, KTĐG.

- Triển khai công tác thanh tra CM HKII.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG 11,12; lập đội tuyển thi HSG 11, 12.

- Thi dạy học theo chủ đề tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (nộp về Sở).

- Nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện về phòng GDTrH Sở.

- Triển khai tư vấn hướng nghiệp;

- Tổ chức kỷ niệm ngày 3-2.

- Kiểm tra sắp xếp và bảo quản TBDH.

 

 

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3/2017

- Cũng cố nề nếp, kỷ cương dạy và học

- Đẩy mạnh công tác dự giờ, thao giảng. Đổi mới PPDH, thanh tra CM, nâng cao ứng dụng CNTT, đồ dùng DH, khai thác Internet trong dạy học, ghi điểm vào sổ ĐT lần 1/HKII

- Thi Nghề phổ thông.

- Ban HĐNGLL phối hợp Đoàn, Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày 8/3, 26-3.

- Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học.

- Thi HSG 11, 12 cấp tỉnh

- Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh (theo Lịch của Bộ)

- Thi học sinh giải toán qua mạng cấp tỉnh

- Thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn (quốc gia).

- Thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp toàn quốc.

 

 

 

 

 

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2017

 

- Duy trì, củng cố nề nếp, kỷ cương dạy và học. - Tiếp tục dự giờ, kiểm tra CM. Rà soát và đề xuất điều chỉnh việc thực hiện chương trình dạy học.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

- Kiểm tra thư viện; bồi dưỡng tự chọn.

- Chấm SKKN; tổ chức ngoại khóa về GDHN và tư vấn nghề cho HS K12

- Nhập điểm lần 2/HKII vào sổ ĐT.

- Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc (theo Lịch của Bộ)

- Thi học sinh giải toán qua mạng cấp Quốc gia.

- Tham gia HKPĐ toàn quốc cấp khu vực tại Thanh Hóa.

 

 

 

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

 

 

 

Tháng 5/2017

- Giữ vững kỷ cương nề nếp dạy học. Hoàn thành việc cho điểm, tổng kết đánh giá học sinh.

- Hoàn thành hồ sơ dự thi THPTQG cho khối 12; Tổ chức kiểm tra hồ sơ thi lớp 12.

- Tổ chức kiểm định đánh giá các đề tài NCKH;

- Tổ chức ôn thi THPTQG.

- Thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

- Tổng kết thực hiện nhiệm vụ CM trong năm học; Tổng kết năm học, công tác BDTX, nhiệm vụ pháp chế, sử dụng CSVC, y tế trường học, thư viện, công tác hội chữ thập đỏ, .. . Chuẩn bị kế hoạch hè.

- Vệ sinh toàn trường.

 

 

BGH;  Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

 

Tháng 6/2017

- Thi THPT QG  theo kế hoạch.

- Tổ chức thi lại, RLL. 

- Kiểm tra CSVC, thiết bị cuối năm.

- Tổng kết công tác học nghề.

- Công tác tuyển sinh vào lớp 10.

- Bồi dưỡng năng lực, PPDH hè.

BGH; Công đoàn; Đoàn TN, TTCM; các tổ chức, ban, bộ phận liên quan; Toàn thể CB, GV, NV.

 

        Ghi chú:

         - Kế hoạch nhà trường chỉ nêu lên những hoạt động có tính chất cơ bản, các tổ chức, các ban, bộ phận phải lập kế hoạch chi tiết cho các các hoạt động của mình;

         - Kế hoạch hoạt động là thống nhất, tuy nhiên trong một số trường hợp có thể BGH sẽ có quyết định điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

         Căn cứ vào nội dung kế hoạch, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và các bộ phận trong trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác được phân công năm học 2016-2017.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT;

- BGH;

- Toàn thể cán bộ giáo viên;

- Lưu: VT.