CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

Trao đổi thông tin

Để thuận tiện hơn, Xin Quý khách chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:
Trường THCS và THPT Trung Hóa
Địa chỉ: Xã Trung Hóa – huyện Minh Hóa – Quảng Bình
Điện thoại: 0912.944.334
Email: pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn
Website: http://thpttrunghoa.edu.vn

Trao đổi thông tin

Họ và tên
Email nhận
Tiêu đề
Nội dung hỏi

THÔNG TIN HỒI ĐÁP

Có thể đăng ký học trước đầu năm học hay không?

Bạn hãy liên hệ phòng đào tạo để biết thêm nhé!

Có thể đăng ký học trước đầu năm học hay không?

Bạn hãy liên hệ phòng đào tạo để biết thêm nhé!