Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Đảng bộ

CẤP ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HÓA

CẤP ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HÓA

CAO THANH NINH 

 

 

                                             

           ĐINH PHAN THỦY YẾN                                                                                         CAO HỒNG ĐỊNH