Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

BCH.công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NK 2018 - 2019

 CAO HỒNG ĐỊNH (CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN) 

                                

   ĐINH THỊ NGỌC MAI (P. CT CÔNG ĐOÀN)          NGUYỄN THỊ LAN (UV - BCH CÔNG ĐOÀN)         TRẦN ANH SƠN  (UV - BCH CÔNG ĐOÀN)