Chào Mừng Đến Với Website Của Trường THCS &THPT Trung Hóa

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

3/15/2019 9:42:22 AM

Ban giám hiệu nhà trường

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS VÀ THPT TRUNG HÓA

CAO THANH NINH (HIỆU TRƯỞNG)

 

                                           

            CAO HỒNG ĐỊNH (HIỆU PHÓ)                                                              ĐINH PHAN THỦY YẾN (HIỆU PHÓ)

 

 

Các Tin đã đăng